AplikaceAplikace
Nastavení

ONLINE1 (1. generace)

První generace monitorovacího korpusu, ONLINE1, se snaží mapovat dynamický obsah českého internetu, tj. internetovou žurnalistiku, diskuse a sociální sítě, od roku 2017 do března 2021. Byl vytvořen v ČNK na základě dat, která laskavě poskytovala společnost Dataweps. Tento korpus se dále neaktualizuje, časově na něj navazuje druhá generace korpusu.

Název ONLINE1
Pozice Počet pozic (tokenů) 7,053 mld.
Počet vět <s> 563 mil.
Další informace Referenční NE
Reprezentativní NE
Období leden 2017 – březen 2021
Rok zveřejnění 2020

Struktura korpusů

Oproti korpusům psané češtiny řady SYN má ONLINE1 několik specifik. Data přicházejí do korpusu z několika zdrojů (atribut source):

 • news – internetová žurnalistika
 • facebook – posty, včetně reakcí (pouze do prosince 2020, v současnosti se tento segment nestahuje)
 • twitter – posty, včetně reakcí
 • instagram – k dispozici jsou data pouze v některých obdobích
 • discussions – webové diskuse (pod články na zpravodajských servech)
 • forums – samostatná webová fóra (nezávislá na zpravodajských portálech)

Tyto zdroje jsou s ohledem na rozdílné výzkumné účely, k nimž mohou být použity, a specifika svého obsahu zpracovávána odlišně. Texty z internetového zpravodajství (news) jsou v rámci jednoho dne shlukovány do jednoho dokumentu (struktura <doc>) na základě příslušnosti k jednomu zdroji (atribut resource). Uvnitř této struktury jsou pak jednotlivé články vyděleny jako samostatné struktury <text>. Např. všechny články, které vyšly v jeden den na portálu zatecky.denik.cz, jsou sdruženy do jedné struktury <doc>, jednotlivé články z daného portálu v daném dni mají každý svoji samostatnou strukturu <text>.

Všechny ostatní zdroje mají z důvodu obrovského množství dílčích textů, z nichž se skládají, strukturaci jinou. V rámci každého dne je v korpusu vždy jeden dokument <doc> pro každý z těchto zdrojů, tj. jeden <doc> pro diskuse, jeden pro fóra a jeden pro každou ze sociální sítí. Jednotlivé příspěvky v rámci těchto dokumentů mají samostatnou strukturu <text>.

Klasifikace textů

ONLINE korpusy vycházejí z klasifikace textů navržené pro SYN2015, obohacují ji o některé specifické atributy. Společné s řadou SYN mají korpusy ONLINE tyto atributy: txtype_group, txtype, genre_group, genre, medium, pubyear (tj. rok vydání textu). Specifické jsou pak atributy date (tj. datum, kdy byl daný text zveřejněn), source, resource, resource_url, media_type a subject (titulek textu).

source

Zdroj dat – nejobecnější klasifikace odlišující zpravodajství od diskusních platforem a sociálních sítí (viz soupis výše).

resource

Atribut zachycuje přesnější určení zdroje textu (typicky portál), konkrétní URL vedoucí přímo ke zdrojovému textu je pak uvedena v atributu resource_url, který je k dispozici u jednotlivých struktur úroveň text. Jeho hodnota atributu se liší u různých zdrojů dat.

 • v případě žurnalistiky (v rámci struktury <doc>): určení zdrojového portálu či jeho části, např. blesk-cz, seznamzpravy atp.
 • v případě sociálních sítí (v rámci struktury <text>): určení autora příspěvku, resp. jeho uživatelského jména
 • v případě diskusí (v rámci struktury <text>): určení výchozího zpravodajského portálu, v jehož rámci se diskuse vede, např. novinky, zpravy.aktualne-cz
 • v případe fór (v rámci struktury <text>): určení portálu, např. diskuze.modnipeklo-cz, emimino

media_type

Atribut media_type je relevantní pouze pro webovou žurnalistiku (source: news), kde poskytuje klasifikaci webových portálů na základě typologie vypracované týmem J. Šlerky v rámci projektu Mapa medií. Klasifikace je vytvořena na základě preferencí čtenářů, kdy do jedné skupiny jsou sdruženy ty portály, které mají podobné publikum. Původní klasifikace byla pro účely značkování korpusu ONLINE obohacena o některé okrajové typy a počítá s následujícími položkami:

 • Analyticko-investigativní
 • Antisystémové weby
 • Bulvární media
 • Hlavní proud
 • Market-driven media
 • Názorové deníky
 • Ostatní
 • Politický bulvár
 • Stranické weby
 • Web instituce

Anotace

Korpus je značkován standardními nástroji pro morfologickou analýzu a lemmatizaci korpusů řady SYN. Výsledky analýzy by měly být srovnatelné s korpusem SYN2015 (viz popis morfologických značek).

Jak citovat korpusy ONLINE

Cvrček, V. – Procházka, P.: ONLINE1: monitorovací korpus internetové češtiny. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2020. Dostupný z WWW: http://www.korpus.cz