AplikaceAplikace
Nastavení

Médium (med) – seznam hodnot

Hodnoty strukturního atributu médium (med) se v korpusech psané češtiny řady SYN liší pro korpusy zveřejněné do roku 2015 a od roku 2015 (počínaje korpusem SYN2015).

Nově od roku 2015

 • B: kniha
 • J: časopis
 • NWS: noviny
 • OTH: jiná tiskovina
 • REF: referenční příručka
 • TXB: učební materiál

Do roku 2015

 • ALT - jiné
 • B - kniha
 • J - časopis
 • NET - internet
 • NPU - nepublikované texty
 • NWS - noviny
 • OC - příležitostné tiskoviny
 • STE - skripta
 • X - neurčené

Poznámka: Podrobný popis změn v klasifikaci počínaje korpusem SYN2015 naleznete v části přehledný souhrn jednotlivých kategorií včetně zkratek.