AplikaceAplikace
Nastavení

Naše aplikace

Manuály k našim nástrojům s jejich stručným popisem jsou k dispozici na jednotlivých stránkách:

KonText webové rozhraní pro práci s korpusy ČNK (přejít na aplikaci; API)
Slovo v kostce agregátor slovních profilů (přejít na aplikaci)
SyD nástroj pro korpusový průzkum variant (přejít na aplikaci)
Morfio nástroj pro analýzu slovotvorných vztahů (přejít na aplikaci)
KWords aplikace pro extrakci klíčových slov (přejít na aplikaci)
Treq databáze překladových ekvivalentů (přejít na aplikaci; API)
Pro školy stránka s korpusovými cvičeními pro výuku jazyka na ZŠ a SŠ (přejít na stránku)
Calc korpusová kalkulačka umožňující snadno statisticky vyhodnotit výsledky hledání (přejít na aplikaci)
Lists prohlížeč frekvenčních seznamů slov z hlavních korpusů ČNK (přejít na aplikaci)
Mapka mapová aplikace pro korpusy mluvené češtiny (přejít na aplikaci)
KorpusDB databáze slovních tvarů a lemmat doložených v korpusech ČNK (přejít na aplikaci)
QuitaUp nástroj pro výpočet stylometrických ukazatelů z textu (přejít na aplikaci)
GramatiKat nástroj pro výzkum gramatických kategorií (přejít na aplikaci)
Akalex aplikace pro výzkum slovní zásoby akademické češtiny (přejít na aplikaci)
Alpha překladač dotazů z přirozeného jazyka do CQL (přejít na aplikaci)

Případné potíže a nejasnosti v používání nástrojů ČNK je také možné kdykoli konzultovat v online foru Poradna ČNK (registrace nutná).