AplikaceAplikace
Nastavení

Genre (tematická oblast) – seznam hodnot

Genre je jeden z atributů, které se v korpusech psaného jazyka užívají k bližšímu určení struktury <doc> nebo <opus>. Hodnoty atributu se v korpusech psané češtiny řady SYN liší pro korpusy zveřejněné do roku 2015 a od roku 2015 (počínaje korpusem SYN2015).

Nově od roku 2015

txtype_group = FIC: beletrie

 • X: neuvedeno

txtype_group = NFC: oborová literatura

 • AGR: zemědělství, chovatelství
 • ANT: antropologie, etnografie
 • ART: umění, architektura
 • BIO: biologie
 • CHE: chemie
 • ECO: ekonomie, obchod, logistika
 • EDU: pedagogika
 • GEO: geografie, geologie
 • HIS: historie, biografie
 • ICT: výpočetní technika
 • INF: knihovnictví, informatika
 • ITD: interdisciplinární
 • LAN: filologie
 • LAW: právo
 • MAT: matematika
 • MED: lékařství
 • MUS: hudba
 • PHI: filozofie, náboženství
 • PHY: fyzika
 • POL: politika, vojenství
 • PSY: psychologie
 • REC: sport, rekreace, hobby
 • SOC: sociologie
 • TEC: technika
 • THE: divadlo, film, tanec
 • ADM: administrativa
 • MEM: memoáry, autobiografie

txtype_group = NMG: publicistika

 • NTW: celostátní tisk
 • REG: regionální tisk
 • HOU: bydlení, zahrada, hobby
 • INT: zajímavosti ze světa
 • LIF: životní styl
 • MIX: společnost
 • SCT: společenský život
 • SPO: sport

Poznámka: Podrobný popis změn mezi starší a novější klasifikací u atributu genre je uveden v části přehledný souhrn jednotlivých kategorií včetně zkratek.

Do roku 2015

 • AGR - zemědělství, lesnictví
 • ALT - jiný
 • AMU - zábava, hry
 • ANT - antropologie
 • ARS - jiný z oblasti věd o umění
 • ART - výtvarné umění
 • AST - astronomie
 • BEL - jiný z oblasti víry
 • BIO - obecná biologie
 • BOT - botanika
 • BUI - stavebnictví
 • CHE - chemie
 • CHR - kroniky, deníky
 • CIN - film
 • COM - informatika
 • CRM - detektivky
 • ECO - ekonomie, obchod
 • EDU - pedagogika
 • ENE - energetika
 • ENV - ekologie
 • ETH - etnografie
 • EXC - okultní vědy, magie
 • GEO - geologie
 • GGR - geografie
 • HIS - historie
 • HOU - domácí hospodářství
 • HUM - jiný z oblasti sociálních věd
 • IND - průmysl, technika
 • INF - knihovnictví, informace
 • JUN - literatura pro děti a mládež
 • JUR - právo
 • LAW - jiný z oblasti práva a bezpečnosti
 • LET - dopisy
 • LIN - lingvistika
 • LIT - literární věda
 • LOG - logika
 • MAN - management, řízení
 • MAT - matematika
 • MED - lékařství
 • MEM - biografie, vzpomínky
 • MET - meteorologie
 • MIL - vojenství
 • MIN - minority
 • MIX - smíšený
 • MUS - hudba
 • NA - nemá smysl určovat (značka se neužívá v korpusu SYN2000)
 • NAT - jiný z oblasti přírodních věd
 • PHI - filozofie
 • PHY - fyzika
 • POL - politologie
 • PSY - psychologie
 • REG - regiony
 • REL - náboženství, teologie
 • SCF - sci-fi, fantasy
 • SCT - bulvár
 • SEC - bezpečnost
 • SOC - sociologie
 • SPO - sport
 • TEC - jiný z oblasti techniky
 • THE - divadlo, balet
 • TRA - doprava, telekomunikace
 • TRV - cestopisy, průvodce
 • X - neurčená oblast
 • Y - neurčitelný (značka se neužívá v korpusu SYN2000)
 • ZOO - zoologie