AplikaceAplikace
Nastavení

Txtype (textový typ) – seznam hodnot

Hodnoty strukturního atributu txtype se v korpusech psané češtiny řady SYN liší pro korpusy zveřejněné do roku 2015 a od roku 2015 (počínaje korpusem SYN2015). Ve starší klasifikaci byl atribut txtype svázán se strukturní značkou <opus>, v novější je to atribut struktury <doc>.

Nově od roku 2015

txtype_group = FIC: beletrie

 • NOV: próza
 • COL: kratší próza
 • SCR: drama
 • VER: poezie
 • X: neuvedeno

txtype_group = NFC: oborová literatura

 • SCI: odborná literatura
 • POP: populárně naučná literatura
 • PRO: profesní literatura
 • MEM: memoáry, autobiografie
 • ADM: administrativa

txtype_group = NMG: publicistika

 • NEW: tradiční publicistika
 • LEI: volnočasová publicistika

Poznámka: Podrobný popis změn ve starší a novější klasifikaci (počínaje korpusem SYN2015) naleznete v části přehledný souhrn jednotlivých kategorií včetně zkratek.

Do roku 2015

txtype_group = Beletrie

 • NOV - romány, novely
 • COL - povídky a jejich soubory
 • FAC - literatura faktu
 • IMA - jiné imaginativní texty
 • VER - básně
 • SON - písně
 • SCR - dramata, scénáře

txtype_group = Odborná literatura

 • SCI - vědecko-naučná literatura
 • POP - populárně naučná literatura (včetně profesních a zájmových časopisů)
 • TXB - učebnice
 • ENC - abecedně, systematicky a jinak uspořádaná díla
 • ADM - administrativa

txtype_group = Publicistika

 • MIS - rozmanité (efemera)
 • PUB - publicistika (noviny a neodborné časopisy)