AplikaceAplikace
Nastavení

Žákovský korpus

Žákovské korpusy (learner corpora) obsahují texty většinou nerodilých mluvčích, kteří se jazyk teprve učí. Povětšinou se jedná o psané (školní) práce, zřídka nacházíme mluvené žákovské korpusy.

Význam žákovských korpusů vzrůstá nejen s jejich rozsahem ale také s jejich anotací. Pokud je součástí jejich metadat také tzv. chybová anotace, je možné klasifikovat jednotlivé odchylky od běžného úzu, zjišťovat jejich četnost, příp. i motivaci. Součástí metadat bývá také rozšířená informace o pisateli, která je často obohacena o relevantní údaje vztahující se k jeho věku, mateřskému jazyku, úrovni jeho znalostí cílového jazyka apod.

Žákovské korpusy zachycují jazyk mluvčích/pisatelů, kteří dosud nezvládají cílový jazyk dokonale; v tomto smyslu je možné je chápat jako specifický případ korpusů akvizičních. V rámci ČNK jsou k dispozici žákovské korpusy CzeSL-plain a CzeSL-SGT.

Související odkazy