AplikaceAplikace
Nastavení

Txtype_group (skupina textových typů) – seznam hodnot

Strukturní atribut txtype_group představuje nejvyšší rovinu klasifikace textů (dále se dělí na txtype a genre). V korpusech psané češtiny řady SYN se liší pro korpusy zveřejněné do roku 2015 a od roku 2015 (počínaje korpusem SYN2015). Ve starší klasifikaci byl atribut txtype svázán se strukturní značkou <opus>, v novější je to atribut struktury <doc>.

Nově od roku 2015

  • FIC: beletrie
  • NFC: oborová literatura
  • NMG: publicistika

Poznámka: Podrobný popis změn v klasifikaci počínaje korpusem SYN2015 naleznete v části přehledný souhrn jednotlivých kategorií včetně zkratek.

Do roku 2015

  • beletrie
  • odborná
  • publicistika