AplikaceAplikace
Nastavení

Zdrojové texty korpusů

Zdrojové texty synchronních korpusů

Seznamy ve formátu OpenOffice.org a MS Excel obsahují kompletní výčet opusů ve všech korpusech. Ke každému textu v korpusu jsou v tabulce uvedeny následující údaje:

Korpus Formát OOo Calc Formát MS Excel
SYN2000 ods xls
SYN2005 ods xls
SYN2006PUB ods xls
SYN2009PUB ods xls
SYN2010 ods xls
SYN ods xls

Zdrojové texty diachronních korpusů

Korpus Formát OOo Calc Formát MS Excel
Diakorp verze 5 ods xlsx
Diakorp verze 6 ods xlsx
Diakon do r. 19892) ods xlsx
1)
Údaje v tabulce se od počtů, které udává korpusový manažer, mohou drobně lišit.
2)
Poznámka: Technická datace uvedená v tabulkách u korpusu Diakon odpovídá převážně roku vydání, u starých textů s nejistou datací a u textů z několikaletého časového rozmezí je vybrán jeden zástupný rok. Značná část textů byla do korpusu zařazena z jejich novějších edic, a po pravopisné stránce se může odchylovat od původního znění textu. Korpus Diakon tedy není spolehlivou základnou pro zkoumání vývoje pravopisu.