AplikaceAplikace
Nastavení

Médium (med)

Strukturní atribut připojovaný k jednotce <doc> nebo <opus>. Charakterizuje celý text s ohledem na to, z jakého média pochází. Atribut medium1) se používá téměř výlučně v korpusech psané češtiny řady SYN.

Mezi nejčastěji používané hodnoty atributu medium patří B (=book, kniha), J (=journal, časopis) a NWS (=newspapers, noviny). Všechny hodnoty atributu medium spolu s jejich významy obsahuje speciální seznam.

Související odkazy

1)
Ve starších korpusech má podobu med, v novějších korpusech (počínaje SYN2015) má podobu medium.