AplikaceAplikace
Nastavení

Txtype (textový typ)

Text-type (txtype, textový typ) je jedním ze strukturních atributů, které se užívají v korpusech psané češtiny řady SYN. Charakterizuje text po stránce stylové na vyšší úrovni obecnosti než genre. Vzhledem k tomu, že hierarchicky vyšší jednotka – txtype_group – vznikla sloučením jednotlivých textových typů do makroskupiny (beletrie, oborová/odborná literatura a publicistika), představuje txtype základní třídění textů z hlediska registru.

Atribut txtype se připojuje ke strukturní jednotce <doc> nebo <opus>, která odpovídá celému textu.

Jednotlivé textové typy jsou rozděleny podle toho, v jaké skupině textů se můžou objevovat. Nejčastěji užívanými textovými typy jsou NOV (= próza) a COL (= kratší próza) pro beletrii, SCI (= odborná literatura), PRO (= profesní literatura) a POP (= populárně naučná literatura) pro oborovou literaturu a publicistika spadá do dvou textových typů: NEW (= tradiční publicistika) a LEI (= volnočasová publicistika). Všechny hodnoty atributu txtype jsou uvedeny ve speciálním seznamu.

Související odkazy