AplikaceAplikace
Nastavení

Korpus InterCorp verze 16

Název čeština jádro čeština kolekce cizí jazyky jádro cizí jazyky kolekce
Pozice Počet tokenů 154 512 254 363 685 460 464 653 933 5 840 602 221
Počet slovních tvarů 124 679 582 272 862 335 386 728 679 4 505 550 764
Struktury Počet dokumentů 1 812 33 4 643 338
Počet textů 1 812 162 612 4 643 2 662 665
Počet vět 10 691 339 50 729 559 28 684 678 790 046 584
Další informace referenční ANO
reprezentativní NE (různé textové typy)
rok zveřejnění 2023
cizích jazyků 61
tagovaných jazyků 27
jazyky s lemmaty 25

Přístup k textům

Po registraci na stránce Prohlášení uživatele korpusů ÚČNK lze korpus prohledávat přes webové rozhraní. Registrace platí pro všechny veřejně přístupné korpusy ÚČNK. Máte-li uživatelské jméno a heslo k české části Českého národního korpusu, další registraci pro paralelní korpus nepotřebujete.

InterCorp je přístupný přes běžný webový prohlížeč z jednotného vyhledávacího rozhraní KonText pomocí speciálního dotazovacího formuláře pro paralelní korpusy.

Texty z korpusu InterCorp lze získat po podpisu licenčního ujednání pro neziskové účely také v podobě dvojjazyčných souborů náhodně seřazených dvojic vět. Zájemci se mohou obrátit na Alexandra Rosena.

Obvykle jednou ročně vychází nová verze InterCorpu. V každé nové verzi roste objem textů, případně i počet jazyků a rozsah anotace. Od verze 6 dál jsou všechny předchozí verze stále dostupné.

Obsah korpusu

Jádrem korpusu InterCorp jsou ručně zarovnané, převážně beletristické texty. Kromě toho korpus obsahuje také nabídku automaticky zpracovaných textů, tzv. kolekce. Ve verzi 16 jsou k dispozici tyto kolekce:

Tyto texty jsou zarovnány jen automaticky, v konkordancích tedy může být více vět, které si navzájem neodpovídají. Kolekce také neobsahují všechny texty z původního zdroje, např. ty, které nemají český protějšek. Některé texty z korpusů Acquis Communautaire a Europarl byly rovněž částečně opraveny nebo vytříděny, takže se mohou ve srovnání s původním zdrojem lišit podobou i rozsahem. Podobně byla zredukována i databáze OpenSubtitles, kde jsme navíc u každého titulu převzali z více verzí překladu jen jednu. Zato byly doplněny některé metainformace, které v původním zdroji chyběly, ale daly se zjistit z kontextu nebo jiných zdrojů. Došlo rovněž k rozdělení Syndicate a PressEurop na jednotlivé ročníky, čímž se zvýšil počet dokumentů v kolekcích.

Každý cizojazyčný text má v korpusu svou českou verzi. Čeština je tedy tzv. pivot, česká verze textu (originál nebo překlad) je zarovnána s jednou nebo více verzemi cizojazyčnými. Celkový rozsah zpřístupněné části korpusu ve verzi 16 z roku 2023 činí v zarovnaných cizojazyčných textech 387 milionů slov v jádru a 4 506 milionů slov v kolekcích. V českých textech je v jádru 125 a v kolekcích 273 milionů slov (viz historie verzí). Rozložení textů v rámci jádra a v jednotlivých kolekcích je znázorněno na následujících grafech. Čísla v grafech ukazují velikost v milionech slov.

Skladba korpusu podle jednotlivých jazyků – jádro i kolekce


Skladba korpusu podle jednotlivých jazyků – jádro


Skladba korpusu podle jednotlivých jazyků – kolekce


Velikost korpusu v tisících slov

Zkratka Jazyk Jádro Syndicate Presseurop Acquis Europarl Subtitles Bible Celkem
af afrikánština 0 0 0 0 0 136 0 136
ar arabština 34 384 0 0 0 126 157 0 126 576
be běloruština 7 131 0 0 0 0 0 0 7 131
bg bulharština 7 068 0 0 13 577 9 083 165 092 0 194 820
bn bengálština 0 0 0 0 0 1 554 0 1 554
br bretonština 0 0 0 0 0 98 0 98
bs bosenština 0 0 0 0 0 58 758 0 58 758
ca katalánština 10 112 0 0 0 0 2 735 736 13 582
cs čeština 124 680 4 717 2 312 19 214 12 917 233 139 563 397 542
da dánština 9 548 0 0 20 313 13 916 71 825 657 116 259
de němčina 40 679 5 067 2 483 20 610 13 089 98 566 724 181 219
el řečtina 0 0 0 23 853 15 404 162 561 0 201 818
en angličtina 42 395 5 273 2 670 22 902 15 576 280 335 730 369 882
eo esperanto 0 0 0 0 0 226 0 226
es španělština 30 661 6 074 2 859 26 262 16 249 223 134 0 305 240
et estonština 79 0 0 14 896 10 899 54 514 0 80 388
eu baskičtina 0 0 0 0 0 3 022 0 3 022
fa perština 0 0 0 0 0 33 167 0 33 167
fi finština 6 959 0 0 15 269 10 108 90 471 543 123 349
fr francouzština 24 361 5 896 3 046 26 200 17 179 181 433 764 258 879
gl galicijština 0 0 0 0 0 623 0 623
he hebrejština 0 0 0 0 0 130 143 0 130 143
hi hindština 409 0 0 0 0 432 0 841
hr chorvatština 24 529 0 0 0 0 137 966 571 163 066
hs hornolužická srbština 466 0 0 0 0 0 0 466
hu maďarština 6 921 8 0 17 852 12 198 141 691 0 178 670
hy arménština 0 0 0 0 0 24 0 24
id indonéština 0 0 0 0 0 38 343 0 38 343
is islandština 0 0 0 0 0 7 375 0 7 375
it italština 18 086 1 389 2 747 23 771 15 494 163 622 684 225 793
ja japonština 3 818 2 0 0 0 12 485 0 16 305
ka gruzínština 0 0 0 0 0 889 0 889
kk kazaština 0 0 0 0 0 14 0 14
ko korejština 0 0 0 0 0 5 980 0 5 980
lt litevština 696 0 0 17 316 11 213 5 269 471 34 964
lv lotyština 3 636 0 0 17 533 11 682 2 053 537 35 441
mk makedonština 8 881 0 0 0 0 15 595 0 24 476
ml malajámština 0 0 0 0 0 1 281 0 1 281
ms malajština 0 0 0 0 0 7 939 0 7 939
mt maltština 0 0 0 13 935 0 0 0 13 935
nl nizozemština 18 782 812 2 953 23 416 15 558 170 979 717 233 217
no norština 8 221 0 0 0 0 39 807 724 48 752
pl polština 28 597 0 2 380 19 604 12 817 169 498 583 233 480
pt portugalština 7 285 739 2 782 24 598 15 193 229 515 706 280 818
rn romština 14 0 0 0 0 0 0 14
ro rumunština 4 219 0 2 738 8 092 9 446 212 396 0 236 890
ru ruština 12 387 4 302 0 0 0 104 609 565 121 864
si sinhálština 0 0 0 0 0 2 346 0 2 346
sk slovenština 8 586 0 0 18 399 12 727 34 581 561 74 854
sl slovinština 4 636 0 0 18 515 12 241 83 000 0 118 392
sq albánština 0 0 0 0 0 9 351 0 9 351
sr srbština 12 706 0 0 0 0 152 636 0 165 342
sv švédština 19 740 0 0 19 542 13 784 81 548 638 135 252
ta tamilština 0 0 0 0 0 104 0 104
te telugština 0 0 0 0 0 96 0 96
th thajština 0 0 0 0 0 5 660 0 5 660
tl tagalština 0 0 0 0 0 38 0 38
tr turečtina 0 0 0 0 0 149 892 0 149 892
uk ukrajinština 14 849 0 0 0 0 2 938 596 18 382
ur urdština 0 0 0 0 0 158 0 158
vi vietnamština 0 0 0 0 0 22 298 0 22 298
zh čínština 238 838 0 0 0 71 331 0 72 407
CELKEM 511 408 35 503 26 971 425 670 276 772 4 001 428 12 069 5 289 821

Pozn.: U českých textů se počítají slova jen jednou za každý text, i když má více cizojazyčných protějšků.

Počet textů v jádru korpusu

Zkratka Jazyk Počet textů z toho originály
ar arabština 3 1
be běloruština 108 14
bg bulharština 87 19
ca katalánština 92 1
cs čeština 1 812 368
da dánština 93 9
de němčina 471 163
en angličtina 422 271
es španělština 355 142
et estonština 1 0
fi finština 112 36
fr francouzština 277 126
hi hindština 7 2
hr chorvatština 324 37
hs hornolužická srbština 13 5
hu maďarština 89 1
it italština 171 26
ja japonština 35 15
lt litevština 23 4
lv lotyština 73 15
mk makedonština 108 4
nl nizozemština 215 52
no norština 102 23
pl polština 348 54
pt portugalština 87 24
rn romština 2 2
ro rumunština 45 5
ru ruština 160 37
sk slovenština 165 62
sl slovinština 73 25
sr srbština 148 13
sv švédština 232 101
uk ukrajinština 199 8
zh čínština 3 3
CELKEM 6 455 1 668

Morfosyntaktická anotace

Texty v níže uvedených jazycích jsou opatřeny morfologickou anotací. Formát a často i význam kategorií zakódovaných do morfologických značek se liší od češtiny. U každého jazyka proto uvádíme i odkaz na popis příslušné sady značek. Popis značek je dostupný i z vyhledávacího rozhraní KonText, když jako typ dotazu zvolíte CQL. Někdy odkazujeme na stručný popis sady značek daného jazyka na stránkách Sketch Engine.

Jazyk Značky Lemmata Stručný popis Podrobný popis Značky v korpusu Nástroj
angličtina anglicky anglicky + dodatky ukázat TreeTagger
běloruština anglicky****) anglicky****) ukázat UDPipe
bulharština anglicky anglicky ukázat TreeTagger
čeština česky a anglicky anglicky ukázat Morče
čínština anglicky anglicky ukázat ZPar v0.7.5
estonština estonsky a anglicky ukázat TreeTagger
finština anglicky*) anglicky*) ukázat OMorFi +HunPOS
francouzština anglicky ukázat TreeTagger
chorvatština anglicky anglicky ukázat ReLDI Tagger
islandština anglicky anglicky ukázat IceStagger
italština anglicky ukázat TreeTagger
japonština anglicky ukázat MeCab + Unidic
katalánština anglicky ukázat TreeTagger
lotyština lotyšsky ukázat LVTagger
maďarština anglicky ukázat RFTagger
němčina anglicky **) německy ukázat RFTagger
nizozemština anglicky ukázat TreeTagger
norština anglicky****) anglicky****) ukázat UDPipe
polština anglicky a polsky anglicky ukázat Morfeusz, KRNNT
portugalština španělsky ukázat TreeTagger
ruština anglicky anglicky ***) ukázat TreeTagger
slovenština slovensky anglicky slovensky ukázat Radovan Garabík, Morče
slovinština anglicky ukázat ReLDI Tagger
srbština anglicky anglicky ukázat ReLDI Tagger
španělština anglicky ukázat TreeTagger
švédština švédsky a anglicky ukázat Stagger
ukrajinština anglicky****) anglicky****) ukázat UDPipe

*) Morfologické značky jsou v korpusu uvedeny v kondenzované podobě, např. V:Sg:Nom:Act:PrfPrc:Pos odpovídá zápisu s atributy [POS=V] [NUM=SG] [CASE=NOM] [VOICE=ACT] [PCP=PRFPRC] [CMP=POS]. Podobně Pron:Pers:Sg:Ade:Up odpovídá zápisu [POS=PRON] [SUBCAT:PERS] [NUM:SG] [CASE=ADE] [CASECHANGE=UP].

**) Uvnitř jedné morfologické značky používáme jako oddělovač jednotlivých kategorií dvojtečku místo tečky, tedy např. ADJA:Pos:Nom:Sg:Fem.

***) Značky v korpusu někdy neodpovídají značkám uvedeným v podrobném popisu. V korpusu se zanedbávají některé morfologické kategorie, např. zájmena jsou vždy označkována jen jako „P-“. Všechny značky, tak jak se užívají v korpusu, jsou uvedeny ve stručném popisu.

****) Značka je uvedena ve formátu UD (Universal Dependencies), jednotlivé části značky jsou odděleny svislítkem (|), např. tvar школы v genitivu singuláru je značkován takto: NOUN|Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing. Dotaz lze formulovat tak jako u jiných jazyků, tedy na řetězec znaků, např. [tag="NOUN.*Case=Gen\|Gender=Fem.*"] nebo lze specifikovat jednotlivé části značky zvlášť, tedy např. [tag="Case=Gen" & tag="NOUN" & tag="Gender=Fem"] (na pořadí kategorií nezáleží). Výsledek je v obou případech stejný.

Rozdíly mezi formátem značek v dokumentaci a v korpusu jsou i u některých jiných jazyků. Před zadáním dotazu na značku si formát značky prosím ověřte. Můžete využít třeba výpisy značek z korpusu ve výše uvedené tabulce – viz sloupec Značky v korpusu. Nebo na stránce s výsledky libovolného dotazu zaškrtněte v menu Zobrazení/Korpusová nastavení… mezi Pozičními atributy volbu tag a v Možnostech zobrazení vyberte pro každý token.

U textů se značkami, případně lemmaty, mohou přímočaře formulované dotazy na spřežková slova zůstat bez odpovědi. To se týká například anglických tvarů can't nebo I'm, které tagger rozdělí na dvě slova (ca+n't a I+'m) s odpovídajícími lemmaty a značkami. Podobně je tomu i s polskými tvary typu byłam nebo gdybyś (rozděleno na była+m a gdyby+ś). Je třeba počítat i s chybným rozdělením: gdzie+ś za Wisłą. Dotaz na celou spřežku je nutné zadat jako Fráze a části spřežky oddělit mezerou. Lemmatem a značkou jsou opatřeny jen části spřežky.

Morfologické značky obsahující znaky, které mají v regulárních výrazech zvláštní význam, např. $ v anglické značce wp$, je třeba v dotazech zadávat za zpětné lomítko, tedy např. takto: tag="wp\$".

Strukturní atributy

StrukturaAtributPopisMožné hodnoty
docdoc.ididentifikátor dokumentu příjmení_autora-zkrácený_název_textu / _ACQUIS / _EUROPARL / _PRESSEUROP_ročník / _SUBTITLES / _SYNDICATE_ročník / _OT / _NT
texttext.ididentifikace textupříjmení_autora-zkrácený_název_textu:0 / _ACQUIS:číslo / _EUROPARL:číslo / _PRESSEUROP:číslo / _SUBTITLES:číslo / _SYNDICATE_ročník:název / _OT:kniha / _NT:kniha
text.authorautor textupříjmení, jméno
text.titleúplný název textutext
text.langjazyk textuar / be / bg / ca / cs / da / de / el / en / es / et / fi / fr / he / hi / hr / hu / is / it / ja / lt / lv / mk / ms / mt / nb / nl / no / pl / pt / rn / ro / ru / sk / sl / sq / sr / sv / sy / tr / uk / vi / zh
text.versionverze textučíslo
text.groupjádro/kolekce Core / Acquis / Europarl / PressEurop / Subtitles / Syndicate / Bible
text.publishervydavateltext
text.pubplacemísto vydánítext
text.pubDateYearrok vydáníčíslo
text.pubDateMonthměsíc vydáníčíslo
text.origyearrok vytvoření originálučíslo
text.isbnISBNčíslo
text.txtypetyp textudiscussions - transcripts / drama / fiction / journalism - commentaries / journalism - news / legal texts / nonfiction / other / poetry / subtitles / religious
text.commentpoznámkatext
text.originaloriginální verze?Yes / No
text.srclangjazyk origináluar / as / az / be / bg / bl / bn / bo / bs / bt / ca / cr / cs / ct / cz / da / de / dk / eb / el / en / es / et / eu / fa / fi / fr / ga / gr / he / hi / hr / hu / hy / id / ie / is / it / ja / ka / ko / ku / lt / lv / mk / mn / ms / mt / my / ni / nl / no / pl / po / ps / pt / rm / rn / ro / ru / se / sk / sl / sq / sr / sv / ta / th / ti / tl / tr / tu / uk / un / ur / vi / zh
text.translatorpřekladatelpříjmení, jméno
text.transsexpohlaví překladateleF / M
text.authsexpohlaví autoraF / M
text.transcommentpoznámka k překladutext
text.collectiontitlenázev kolekcetext
text.volumečíslo svazkučíslo
text.pagespočet strančíslo
text.lang_varvarieta jazykade-AT / de-CH / de-DE / en-AU / en-CA / en-GB / en-UM / en-US / es-ES / es-MX / es-PE / fr-BE / fr-FR / it-CH / it-IT / nl-BE / nl-NL / nn-NO / nb-NO / pt-BR / pt-PT / sr-RS
text.wordcountpočet slovčíslo
divdiv.ididentifikátor oddílu (Bible) _NT / _OT:kapitola
div.typetyp oddílu (kapitola)chapter
pp.ididentifikátor odstavcedoc:text:div:par
ss.ididentifikátor větydoc:text:div:par:sent
hihi.rendřez písmaitalic / bold / bold italic
lblb.ididentifikátor verše (Bible)book:chapter:verse

Poděkování

Děkujeme za možnost využívat následující texty a software:

Texty:

 • za možnost zařadit do korpusu nejnovější (13. opravené) vydání Českého ekumenického překladu Bible z roku 2016 děkujeme České biblické společnosti, zvláště Petru Fryšovi
 • beletristické texty v řadě slovanských i jiných jazyků z korpusu ASPAC – Amsterdam Slavic Parallel Aligned Corpus – zvláštní poděkování patří Adrianu Barentsenovi
 • publicistické texty ve více jazycích z webových stránek Project Syndicate
 • publicistické texty ve více jazycích ze serveru VoxEurop
 • právnické texty v jazycích EU z korpusu JRC-ACQUIS
 • jednání Evropského parlamentu z korpusu EuroParl
 • slovensko-české konkordance ze Slovenského národního korpusu
 • povídky ve více jazycích z projektu Můj rok 1989 z Goethe Institutu
 • za více textů v česko-litevské části korpusu a za práci Jiřího Levého Umění překladu ve více jazycích vděčíme Patricku Cornessovi
 • román George Orwella 1984 ve více jazycích z korpusu Multext-East
 • ukrajinské a polské texty z korpusu PolUkr
 • norské texty z nakladatelství Forlaget Oktober
 • filmové titulky z databáze Open Subtitles

Předzpracování:

 • editor paralelních textů InterText (autor Pavel Vondřička)
 • zarovnávač Hunalign
 • větný segmentátor pro češtinu (autor Pavel Květoň)
 • větný segmentátor pro norštinu (autoři Jarle Ebeling a Pavel Vondřička)
 • větný segmentátor Punkt pro všechny ostatní jazyky ze sady Natural Language Toolkit

Značkovače / lemmatizátory:

 • MorfFlex, Morče a LanGr pro češtinu
 • TreeTagger pro angličtinu, bulharštinu, estonštinu, francouzštinu, italštinu, katalánštinu, nizozemštinu, portugalštinu (s poděkováním Pablu Gamallovi), ruštinu a španělštinu
 • Morfeusz a KRNNT pro polštinu
 • HunPOS pro finštinu a další jazyky
 • tagger pro slovenštinu (s poděkováním Radovanu Garabíkovi)
 • totale pro slovinštinu (do v.11, s poděkováním Tomaži Erjavcovi)
 • RFTagger pro němčinu a maďarštinu
 • OMorFi pro finštinu (s poděkováním Filipu Ginterovi)
 • Stagger a IceStagger pro švédštinu a islandštinu (s poděkováním Robertu Östlingovi)
 • RelDI tagger pro chorvatštinu, srbštinu1) a slovinštinu2) (s poděkováním Nikolovi Ljubešićovi)
 • LVTagger pro lotyštinu (s poděkováním Pēterisi Ņikiforovsovi a Michalu Škrabalovi)
 • UD Pipe pro běloruštinu a ukrajinštinu (s poděkováním Bohdanu Moskalevskému)
 • MeCab a Unidic pro japonštinu (s poděkováním Adamovi Nohejlovi)
 • ZPar pro čínštinu (s poděkováním Vlastimilu Dobečkovi)

Jak citovat

Budeme rádi, když k výsledkům práce, při níž využijete korpus InterCorp, připojíte odkaz na stránky projektu www.intercorp.korpus.cz a k odborným publikacím odkaz na tento článek:

ČERMÁK, F. – ROSEN, A. (2012). The case of InterCorp, a multilingual parallel corpus. International Journal of Corpus Linguistics. Vol. 13, no. 3, p. 411–427 (bibtex, elektronické vydání na serveru ingentaConnect, verze před tiskem).

Seznam další literatury najdete v Repozitáři bibliografických informací založených na ČNK. Každý odkaz na práci využívající InterCorp je vítán, viz podrobnosti.

Při citaci konkrétní části InterCorpu uveďte jako citaci údaj, který je zobrazen v popisu korpusu v rozhraní KonText, např.:

ROSEN, A. – ŠIMČÍK, B. – VAVŘÍN, M. – ZASINA, A. J. Korpus InterCorp – čeština 3), verze 16 ze ?. ?. 2023. Ústav Českého národního korpusu, FF UK, Praha 2023. Dostupné z WWW: https://kontext.korpus.cz/

Viz též

InterCorpVerze 15Verze 13udVerze 14Verze 13Verze 12Verze 11Verze 10Verze 9Verze 8Verze 7Verze 6Verze 5Verze 4Verze 3Historie verzí

Původní stránky projektu InterCorp jsou stále zde.

1)
Ljubešić, N., Klubička, F., Željko Agić, and Jazbec, I.-P. (2016). New inflectional lexicons and training corpora for improved morphosyntactic annotation of Croatian and Serbian. In Calzolari, N. et al., editors, Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2016), Paris, France. European Language Resources Association (ELRA).
2)
Ljubešić, N. and Erjavec, T. (2016). Corpus vs. lexicon supervision in morphosyntactic tagging: the case of Slovene. In Calzolari, N. et al., editors, Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2016), Paris, France. European Language Resources Association (ELRA).
3)
Vložte konkrétní jazyky.