AplikaceAplikace
Nastavení

KonText

Rozhraní KonText je webová aplikace, která slouží k přístupu ke korpusům ČNK a práci s nimi. Tato manuálová stránka popisuje detailně všechny funkce rozhraní KonText a je organizována podle jednotlivých položek menu. Využití rozhraní v lingvistickém výzkumu spolu s návodnými příklady nabízí základní kurz.

Kromě přístupu přes webové rozhraní je možné pro práci s KonTextem využít také API.

Konkordance slova kuriozita v rozhraní KonText

Rozhraní KonText je open-source aplikace vyvíjená v rámci ÚČNK FF UK pod licencí GPL 2 jako graficky upravená a rozšířená verze původní aplikace NoSketchEngine. Přehled verzí najdete na specializované stránce nebo přímo v repozitáři GitHub.

Struktura hlavního menu

První dvě položky hlavního menu provádějí akce, které se nevztahují ke konkrétnímu zvolenému korpusu nebo vyhledané konkordanci, ale umožňují zadávat dotazy, organizovat korpusy a vytvářet subkorpusy. Zbylé položky menu (s výjimkou nápovědy) jsou kontextově založené – pracují s vybraným korpusem či dodatečně upravují nebo vyhodnocují položený dotaz.

  • Konkordance
  • Paradigmatický dotaz
  • Seznam slov
  • Analýza klíčových slov
  • Předchozí dotazy
  • Dostupné korpusy
  • Mé subkorpusy
  • Veřejné subkorpusy
  • Vytvořit nový subkorpus
  • CSV
  • XLSX
  • XML
  • TXT
  • Vlastní
  • Zobrazit
  • Třídění
  • Promíchat
  • Vzorek
  • Trvalý odkaz
  • Pozitivní
  • Negativní
  • Odstranit vnořené shody
  • První nálezy v dokumentech
  • Lemmata
  • Slovní tvary
  • Dokumenty
  • Typy textů
  • Vlastní
  • Vlastní
  • KWIC/Věta
  • Korpusová nastavení
  • Obecné volby zobrazení
  • Jak citovat korpus
  • Klávesové zkratky
  • Uživatelská příručka

Vedle dokumentace prezentované v tomto oddílu lze k seznámení s rozhraním KonText využít i

Jak citovat KonText

Tomáš Machálek (2014): KonText – rozhraní pro vyhledávání v korpusech. FF UK, Praha. Dostupný z WWW: <http://kontext.korpus.cz/>.

Tomáš Machálek (2020): KonText: Advanced and Flexible Corpus Query Interface. In: Proceedings of LREC 2020, s. 7005–7010.

Další aplikace

Kromě KonTextu jsou uživatelům na portálu www.korpus.cz k dispozici i další nástroje.

Případné potíže a nejasnosti v používání nástrojů ČNK je také možné kdykoli konzultovat v online foru Poradna ČNK (registrace nutná).