AplikaceAplikace
Nastavení

Struktury a strukturní atributy korpusů InterCorp

Struktury korpusů InterCorp

V korpusech InterCorp nacházíme tyto hierarchické strukturní jednotky opatřené jedinečnými identifikátory:

  • doc – dokument nebo ucelený soubor textů (povídková kniha, jeden zdroj dat)
  • text – text v rámci dokumentů (od verze 11)
  • div – text v rámci dokumentů, má-li nějakou vnitřní strukturaci (viz např. výše zmíněný soubor povídek); každý dokument se skládá z minimálně jednoho textu; identifikátor oddílu Bible (od verze 11)
  • p – odstavec; každý dokument se dále dělí na jednotlivé (taktéž identifikačními čísly opatřené) odstavce
  • s – věta (sentence); dále je každý odstavec dělen na věty

Vždy přitom platí, že hranice hierarchicky vyšší jednotky neprochází středem jednotky hierarchicky nižší (např. konec dokumentu se nenachází uprostřed věty).

Vedle toho jsou v korpusech InterCorp použity i další, tzv. nehierarchické struktury:

  • hi – řez písma
  • lb – identifikátor verše (Bible)

Strukturní atributy korpusů InterCorp

Atributy jednotlivých struktur se mírně liší v různých verzích (detailní popis verze 9, verze 10, verze 11, verze 12, verze 13, verze 14, verze 15).

Korpus InterCorp (verze 15) obsahuje následující údaje:

StrukturaAtributPopisMožné hodnoty
docdoc.ididentifikátor dokumentu příjmení_autora-zkrácený_název_textu / _ACQUIS / _EUROPARL / _PRESSEUROP_ročník / _SUBTITLES / _SYNDICATE_ročník / _OT / _NT
texttext.ididentifikace textupříjmení_autora-zkrácený_název_textu:0 / _ACQUIS:číslo / _EUROPARL:číslo / _PRESSEUROP:číslo / _SUBTITLES:číslo / _SYNDICATE_ročník:název / _OT:kniha / _NT:kniha
text.authorautor textupříjmení, jméno
text.titleúplný název textutext
text.langjazyk textuar / be / bg / ca / cs / da / de / el / en / es / et / fi / fr / he / hi / hr / hu / is / it / ja / lt / lv / mk / ms / mt / nb / nl / no / pl / pt / rn / ro / ru / sk / sl / sq / sr / sv / sy / tr / uk / vi / zh
text.versionverze textučíslo
text.groupjádro/kolekce Core / Acquis / Europarl / PressEurop / Subtitles / Syndicate / Bible
text.publishervydavateltext
text.pubplacemísto vydánítext
text.pubDateYearrok vydáníčíslo
text.pubDateMonthměsíc vydáníčíslo
text.origyearrok vytvoření originálučíslo
text.isbnISBNčíslo
text.txtypetyp textudiscussions - transcripts / drama / fiction / journalism - commentaries / journalism - news / legal texts / nonfiction / other / poetry / subtitles / religious
text.commentpoznámkatext
text.originaloriginální verze?Yes / No
text.srclangjazyk origináluar / as / az / be / bg / bl / bn / bo / bs / bt / ca / cr / cs / ct / cz / da / de / dk / eb / el / en / es / et / eu / fa / fi / fr / ga / gr / he / hi / hr / hu / hy / id / ie / is / it / ja / ka / ko / ku / lt / lv / mk / mn / ms / mt / my / ni / nl / no / pl / po / ps / pt / rm / rn / ro / ru / se / sk / sl / sq / sr / sv / ta / th / ti / tl / tr / tu / uk / un / ur / vi / zh
text.translatorpřekladatelpříjmení, jméno
text.transsexpohlaví překladateleF / M
text.authsexpohlaví autoraF / M
text.transcommentpoznámka k překladutext
text.collectiontitlenázev kolekcetext
text.volumečíslo svazkučíslo
text.pagespočet strančíslo
text.lang_varvarieta jazykade-AT / de-CH / de-DE / en-AU / en-CA / en-GB / en-UM / en-US / es-ES / es-MX / es-PE / fr-BE / fr-FR / it-CH / it-IT / nl-BE / nl-NL / nn-NO / nb-NO / pt-BR / pt-PT / sr-RS
text.wordcountpočet slovčíslo
divdiv.ididentifikátor oddílu (Bible) _NT / _OT:kapitola
div.typetyp oddílu (kapitola)chapter
pp.ididentifikátor odstavcedoc:text:div:par
ss.ididentifikátor větydoc:text:div:par:sent
hihi.rendřez písmaitalic / bold / bold italic
lblb.ididentifikátor verše (Bible)book:chapter:verse