AplikaceAplikace
Nastavení

Koligace

Koligace se v některých přístupech chápe jako specifický druh kolokace, která namísto lexikálně-sémantických vztahů mezi jednotkami zohledňuje vztahy mezi lexikální jednotkou a gramatickou kategorií a/nebo textovou strukturou.

Příklady

Většina základních číslovek označujících čísla větší než dvě tak např. vstupuje do koligace se jmény v plurálu.

S jedním ze dvou slovesných vidů se pojí jen některá adverbia, zatímco s druhým se pojí adverbia jiná (srov. ne/možnost koligace pořád skáče/*skočí).

Stejně tak můžeme nacházet vztahy mezi lexikálními jednotkami a relativní pozicí ve větě nebo v textu. Začátky (a obdobně i konce) textů, odstavců a vět jsou obsazovány specifickými jednotkami (podřadicí spojky, předložky, částice apod.).

Související odkazy