AplikaceAplikace
Nastavení

Toto je starší verze dokumentu!


Jak začít pracovat s Českým národním korpusem

Portál pro práci s korpusy www.korpus.cz

Ke zdrojům ČNK je možné přístupovat přes portál www.korpus.cz. Z licenčních důvodů je pro plnohodnotnou práci s ČNK třeba bezplatná online registrace (viz odkaz registrace v horní liště). Bez ní je možné užívat pouze některé nástroje a v omezeném rozsahu.

Veřejný přístup

Bez registrace a vyplněného prohlášení jsou uživatelům k dispozici následující nástroje:

Plný přístup

Plný přístup je zdarma dostupný pro každého, kdo je ochoten projít snadným procesem elektronické registrace a odsouhlasit podmínky užívaní korpusů. Kromě většího spektra korpusů je registrovaným uživatelům k dispozici poradna ČNK a celá řada speciálních funkcí, které nabízí komfortní rozhraní KonText.

Závazné podmínky pro zřízení přístupu ke korpusům ČNK, které vyplývají z licenčních podmínek poskytovatelů textů a dalších právních předpisů:

  1. Zavazuji se, že přístup ke korpusům ČNK použiji výhradně ke studijním, výzkumným, pedagogickým a podobným nekomerčním účelům.
  2. V případě publikování konkordancí, kolokací, frekvencí nebo jakýchkoli jiných údajů (dále jen data) získaných na základě některého z korpusů ČNK uvedu jako jejich zdroj příslušný korpus. Při citacích konkrétního díla, které je součástí některého z korpusů, uvedu jako zdroj kromě korpusu také příslušné dílo. Použitá citace přitom nesmí být delší než 100 slov souvislého textu.
  3. Vědecké a kvalifikační práce vytvořené s využitím zdrojů ČNK (korpusů, nástrojů, textů atp.) zanesu do Repozitáře vědeckých publikací založených na ČNK (Biblio).
  4. Přístup ke korpusům ČNK je nepřenosný a je poskytován na omezenou dobu s možností dalšího prodloužení1). ÚČNK si vyhrazuje právo přístup kdykoliv omezit nebo zrušit.

Máte-li už svoje přihlašovácí jméno a heslo, můžete se přihlásit volbou v horní liště a pokračovat přímo do rozhraní KonText a položit svůj první dotaz. Pomůže vám Kurz práce s korpusovým rozhraním.


1)
Expirace účtu se automaticky posouvá s každým přihlášením do libovolné aplikace ČNK