AplikaceAplikace
Nastavení

Konkordance

Konkordance představuje všechny doklady (výskyty) hledaného jevu v korpusu spolu s okolním kontextem. V praxi se v rámci konkordance rozlišuje KWIC (tj. key word in context), tedy hledané slovo/jev a jeho pravý a levý kontext. Jeden řádek konkordančního seznamu se označuje jako konkordanční řádek.

Konkordanční seznam

Konkordance v korpusovém prohlížeči KonText

Konkordanční seznam, evidující všechny výskyty hledaného jevu v korpusu, je nejběžnějším výsledkem dotazování korpusu. Jeho průzkum tvoří často první krok v korpusové analýze, protože poskytuje informaci o tom, co je běžným i méně běžným kontextem hledaného jevu. Vzhledem k obrovskému rozsahu současných korpusů dnes většina badatelů pracuje s náhodným vzorkem konkordančního seznamu.

Náhodný vzorek konkordančního seznamu lemmatu slovník z korpusu SYN2010:

samé prozaické : knihy , slovníky , aktovka a tak podobně .
stech verších a třeba šestipenci za slovník , do kterého se díváte nepravidelně
je nevedl kouč Souček , jehož slovník se nelíbil soudci , který ještě
měla stát klíčovým slovem mého budoucího slovníku . Mou první větší životní investicí
šíři mnohotvárnost života . „ Erotický slovník “ tohoto preláta je neobyčejně bohatý
například ' Sheerwater Seedling ' . Slovník okrasných dřevin Hustě rozmístěné větve
poznávacích postupů , vhodný chemický slovník , atd . Dále jsou zde
„ že oni vykrádají i náš slovník , stejně jiný neexistuje . Všechny
seznámení se životem církve a jejím slovníkem , ale naše kázání poslouchali
vyjadřoval se snadněji a v jeho slovníku se objevilo mnoho nových slov .
jedna gramatická karta . 3 ) Slovník s pořadačem Na stáncích a servisních

Teoretické souvislosti

Konkordance ve své typické podobě (zkoumaná horizontálně, po řádcích) prezentuje syntagmatický a parolový aspekt (hledané slovo a jeho kontext, tedy vztah i - i). Konkordanční seznam čtený ve směru vertikálním („po sloupcích“) pak zprostředkovává paradigmatický a languový pohled (slova na jedné pozici představují vzájemné substituty, tedy vztah buď - a nebo).

Související odkazy