Nastavení

This is an old revision of the document!


Working with Early English Books Online

All corpora made accessible by the Czech National Corpus can be searched following registration). This is a course specifically aimed at work in the EEBO corpus (Early English Books Online), on the KonText interface.

Registration is necessary before beginning. Please refer to How to begin working with the Czech National Corpus.

EEBO basics in 8 lessons

Lesson Name Content
1. lesson First query How to begin. Frequency, concordance
2. lesson Orthography and Spelling CQL, regular expressions
3. lesson Competing forms Development of competing forms by period/decade
4. lesson Specify query insert description
5. lesson Collocations insert description
6. lesson Morphology I insert description
7. lesson Morphology II insert description
8. lesson Hledání v paralelním korpusu insert description

FIXME Na vytvoření, testování a aktualizaci kurzu se v různých fázích podíleli: Olga Richterová, Václav Cvrček, Michal Škrabal, Dominika Kováříková, Jan Kocek

Korpusové vyhledávače (manažery, rozhraní)

K datům, jež korpusy obsahují, se můžeme dostat pomocí různých aplikací, tzv. manažerů či rozhraní.

Manažer Charakteristika Je aktualizovaný?
KonText nejnovější manažer z konce r. 2013 vyvíjený v ÚČNK (přehled verzí)
SKE Sketch Engine, nástupce Bonita fungující v rámci internetového prohlížeče placený manažer obsahující funkci tzv. word-sketches (slovní profily)
NoSKE NoSketch Engine, redukovaná nezpoplatněná verze Sketch Engine rozhraní už není v rámci ČNK podporováno
Park manažer pouze pro přístup k paralelním korpusům rozhraní už není v rámci ČNK podporováno
Bonito v současnosti už nepodporovaný manažer, instaloval se na lokální PC rozhraní už není v rámci ČNK podporováno

Další korpusové nástroje

Těmto nástrojům se v kurzu nebudeme přímo věnovat, jde však o další užitečné způsoby, jak vytěžovat data, jež Český národní korpus zpřístupňuje. Doporučujeme vaší pozornosti: