Nastavení

Přehled verzí rozhraní KonText

Korpusový manažer KonText slouží pro všeobecnou práci s korpusy ČNK. Popis funkcí rozhraní KonText je dostupný v manuálu, podrobnější návod, jak využívat všech jeho možností najdete v kurzu práce s ČNK.

KonText je rozšířenou a graficky upravenou verzí původní aplikace NoSketch Engine, vyvíjenou v ÚČNK FF UK a na ÚFAL MFF UK pod licencí GNU GPL 2 (hlavním vývojářem je Tomáš Machálek). Stejně jako NoSketch Engine používá i KonText jako výpočetní server program Manatee.

V tomto přehledu verzí vývoje KonTextu uvádíme pouze zásadnější změny, které můžou být zajímavé pro koncového uživatele. Úplný přehled všech změn a oprav je k dispozici v příslušném repozitáři na serveru GitHub, odkud je také možné stáhnout zdrojové kódy aplikace.

Verze 0.15.0

Datum zveřejnění: 18. 12. 2020

Uživatelské změny:

 • změna typů dotazu na dva:
  • pokročilý (stejné funkce jako původní CQL)
  • jednoduchý
   • víceslovné hledání
   • volitelné regulární výrazy
   • volitelné výchozí atributy (v závislosti na korpusu)
 • nový prvek pro výběr časového intervalu v „Omezení hledání“ založený na klikacím kalendáři
 • rozšíření plug-inu syntax_viewer - podpora nových vlastností v SYN2020
 • nový plug-in query_suggest poskytující nápovědu k aktuálně zapsanému dotazu
 • možnost použít plug-in token_connect jako altenativní zobrazení detailu KWIC
  • přidán modul „formátovaný text“
 • plug-in taghelper nyní podporuje i tagsety „klíč - hodnota“ a je možno též nastavit více tagsetů pro jeden korpus
 • nový způsob zobrazení dalších pozičních atributů - pod jednotlivá slova hlavního atributu
 • možnost nastavit jako hlavní atribut zobrazení libovolný poziční atribut
 • přehlednější modul „korpusová nastavení“
 • přepracované rozhraní dotazovacího formuláře v sekci „specifikovat kontext“
 • možnost provádět časově náročnější hledání (mld. korpusy, zarovnané korpusy s hledáním v jednom jazyce) bez časového omezení daného webovým serverem
 • možnost otevřít archivovanou URL adresu s výsledkem frekv. distribuce či kolokace spočtené nad většími konkordancemi, jejichž opětovné vytvoření by trvalo déle, než umožňuje limit pro běžnou interakci s KonTextem

Technické změny:

 • přepis serverové části do Python 3
 • podpora nového backendu Rq pro zpracování úloh na pozadí a jeho nasazení jako výchozího řešení
 • přepis klientské části do stejného frameworku, jaký používá aplikace WaG
 • přepis synchronizace webového serveru a výpočetního backendu při vytváření konkordancí
 • změny v HTTP API

Verze 0.13.0

Datum zveřejnění: 9. 12. 2019

 • přepis HTML šablon do systému Jinja2
 • přechod na framework React.JS, což se projevilo především rozsáhlými změnami v kódu a v menší míře také v uživatelských prvcích (např. nový vzhled korpusových nastavení zobrazení)
 • příprava na nasazení budoucí funkcionality

Verze 0.12.0

Datum zveřejnění: 30. 10. 2018

 • zobrazování překladových ekvivalentů z Trequ přímo v KonTextu při vyhledávání v paralelních korpusech (nastaveno pro InterCorp v10 a v11)
 • CQL editor s barevným zvýrazněním syntaxe a kontrolou názvů atributů a struktur
 • zjednodušení režimů zobrazení pozičních atributů (v textu, mouseover, kombinované)
 • možnost zveřejnit subkorpus spolu s jeho popisem
 • filtr - nové funkce
  • odstranit vnořené shody
  • první výskyty v dokumentu
 • přehlednější proces stahování výsledků do souboru
 • klávesové zkratky na stránce konkordance
 • možnost minimalizovat výpisy typů textu na stránce vytváření subkorpusu

Verze 0.11.0

Datum zveřejnění: 15. 12. 2017

 • 2-rozměrná frekvenční distribuce s intervalovými odhady skutečných hodnot (konfidenční intervaly), včetně exportu dat do Excelu
 • vylepšený interaktivní výběr textů - jednotlivé kroky výběru lze vracet zpět (undo)
 • vylepšená funkce interaktivního vytváření pozičních tagů - jednotlivé kroky výběru lze vracet zpět (undo)
 • vylepšená historie dotazů
  • vybrané položky je možné pojmenovat a trvale uložit
  • ukládá se kompletní stav formuláře (tedy např. i vybrané typy textů)
 • dopočítání i.p.m na vyžádání nyní funguje jen v dobře definovaných situacích (výběr textů pomocí checkboxů, ne vlastním CQL dotazem)
 • graf podílů ručně definovaných kategorií konkordančních řádků lze exportovat do Excelu
 • seznam slov:
  • nahraný black/white-list je nyní možno dále upravit přímo v prohlížeči
  • na stránce s výsledky se lze na jedno kliknutí dostat na poslední stránku
 • možnost skrýt jednotlivé jazyky v konkordanci paralelních korpusů

Verze 0.10.0

Datum zveřejnění: 11. 4. 2017

 • u mluvených korpusů možnost zobrazení detailu konkordance ve formě dialogu s vyznačením mluvčích i jejich překryvů a s přehráváním po kliknutí na ikonku reproduktoru
 • možnost namixovat si vlastní poměry typů textu při vytváření subkorpusu
 • jednotlivé kroky práce s konkordancí v rámci drobečkové navigace jsou editovatelné, lze se tedy vracet ke starším operacím a měnit jejich parametry
 • přepnutí korpusu v úvodním formuláři nyní zachová dotaz, typ dotazu a rozlišování velikosti písmen
 • označené konkordanční řádky (v rámci třídění do skupin pomocí čísel) jsou nově barevně odlišené
 • hlavičky webových stránek nyní obsahují informaci o dotazu (využití u záložek a pro lepší orientaci v historii prohlížeče)

Verze 0.9.0

Datum zveřejnění: 26. 9. 2016

 • podpora zobrazování syntaktických struktur
 • asynchronní vytváření subkorpusu, u paralelních korpusů navíc s možností vzít v úvahu (ne)existenci zarovnání
 • při vytváření subkorpusu a specifikaci metainformací přidán „našeptávač“ možných hodnot daného atributu, jestliže jich pro zobrazení zůstává příliš mnoho
 • zobrazování pozičních atributů v konkordanci při přejetí myší (tzv. mouse-over)
 • přechod mezi stránkami konkordance bez opětovného načítání stránky
 • ukládání výsledků frekvenční distribuce a kolokační analýzy do cache pro rychlejší přesun mezi stránkami
 • podpora pro přejmenovávání a mazání skupin konkordančních řádek
 • podpora zobrazování čísel řádků v konkordanci

Verze 0.8.0

Datum zveřejnění: 8. 3. 2016

 • podpora pro manualní rozřazování konkordančních řádek do skupin (označených čísly)
 • výpočet i.p.m. u subkorpusů (na kliknutí; předchozí verze počítaly i.p.m. z celého korpusu, což mohlo být matoucí)
 • subkorpus lze vytvořit pomocí podmínek na různé struktury (např. <speaker sex="male" /> a <session id="foo.+" />)
 • drobečková navigace ukazující postup při práci na dotazu

Verze 0.7.0

Datum zveřejnění: 5. 10. 2015

 • nová komponenta pro výběr korpusu obsahující mj. oblíbené a vlajkové korpusy
 • přepracované menu Nastavení
 • zjednodušení uživatelské práce s rozhraním (např. přidání zarovnaného korpusu)