AplikaceAplikace
Nastavení

Audience (adresát) – seznam hodnot

Strukturní atribut audience (adresát) se nově používá v korpusu SYN2015 a může nabývat těchto dvou hodnot:

  • GEN: obecné publikum
  • JUN: děti a mládež

Poznámka: Do kategorie JUN spadají v souladu s tradičním členěním (používaným např. v knihovnách) mladší i starší děti a teenageři. Tento atribut se vztahuje ke všem textovým typům, nikoli pouze na beletrii. Například encyklopedie pro děti jsou řazeny pod txtype POP, médium REF a adresáta JUN.