Nastavení

Toto je starší verze dokumentu!


Médium (med)

Strukturní atribut připojovaný k jednotce <doc> nebo <opus>. Charakterizuje celý text s ohledem na to, z jakého média pochází. Atribut medium se používá téměř výlučně v korpusech psané češtiny řady SYN.

Mezi nejčastěji používané hodnoty atributu medium patří B (=book, kniha), J (=journal, časopis) a NWS (=newspapers, noviny). Všechny hodnoty atributu medium spolu s jejich významy obsahuje speciální seznam.

Související odkazy