Nastavení

Toto je starší verze dokumentu!


Anotace

Proces, při němž se obvykle automaticky připojují interpretační lingvistické a/nebo strukturní/segmentační údaje a/nebo metalingvistické údaje k textovým datům korpusu. Lingvistickými údaji jsou například údaje morfologické přiřazované jednotlivým slovním tvarům (tagy) či údaje syntaktické přiřazované jednotlivým slovním tvarům či jejich skupinám, nebo údaje sémantické, popř. další.

Při morfologické anotaci se danému slovnímu tvaru typicky přiřadí jeho lemma a hodnoty morfologických kategorií vč. slovního druhu (procesem morfologické analýzy a následné lemmatizace a morfologické desambiguace).

V. Petkevič

Související odkazy