AplikaceAplikace
Nastavení

Příkaz union

Operátor union je příkazem dotazovacího jazyka CQL, který slouží ke sjednocování výsledků dvou dotazů využívajících operátor meet v jednu konkordanci.

Syntax

Obecný zápis použití příkazu union je následující:

(union (meet …) (meet …))

Příklad:

(union (meet [lemma="vodka"][lemma="džus"] -3 3) (meet [lemma="čaj"][lemma="rum"] -3 3))

V konkordanci, která je vyhodnocením tohoto dotazu, najdeme jako KWIC pouze výskyty lemmat vodka a čaj. V kontextu prvního (vodka) v rozsahu specifikovaném v rámci dotazu meet nacházíme vždy výskyty lemmatu džus, v kontextu druhého (čaj) najdeme vždy výskyty lemmatu rum. V konkordanci by se neměla vyskytovat spojení vodka s rumem nebo čaj s džusem1).

Výsledky

Výsledkem hledání pomocí operátoru union je (stejně jako v případě užití oprátoru meet) konkordance prvních výrazů (tj. v našem příkladu vodka a čaj), v jejichž okolí se ve stanovené vzdálenosti nacházejí jejich kolokáty. Ty v konkordanci nejsou nijak graficky označeny.

Související odkazy

1)
I takový případ může nastat, když se v konkordanci objeví vyžadovaný kolokát a shodou okolností i kolokát z druhého dotazu meet, např. *čaj s rumem a džusem.