AplikaceAplikace
Nastavení

KWIC

KWIC je zkratka z angl. key word in context (klíčové slovo v kontextu), kterou se označuje hledaný výraz (nebo sekvence výrazů) v různě velkém kontextu. Český ekvivalent klíčové slovo je homonymní s termínem označujícím jednotky, které jsou svojí frekvencí v textu prominentní a slouží tedy jako základ textové analýzy (keyword).

KWIC je základní součást každé korpusové konkordance a většinou je graficky odlišený od okolních (kontextových) slov. V závislosti na typu dotazu může reprezentovat jedno slovo nebo sekvenci více slov (n-gram).

Související odkazy