AplikaceAplikace
Nastavení

Alpha

Rozhraní aplikace Alpha

Aplikace Alpha slouží jako překladač z přirozeného jazyka do dotazovacího jazyka CQL.

Pokud do ní své dotazy napíšete česky, přeloží vám je do formalizmu CQL připraveného přímo pro použití ve vyhledávači KonText včetně morfologických tagů a podobně. Na anglicky psaný dotaz odpoví tagy typickými pro Universal dependencies. Ty jsou zatím použitelné pouze s korpusy InterCorp ve verzi 13UD, které jsou podle tohoto standardu anotované.

Nápovědu a různé nápady, jak nástroj využít, najdete přímo v aplikaci. Objeví se po stisknutí tlačítka s otazníkem. Obšírnější představení nabízí také instruktážní video.

Příklady užití

Zkuste do vyhledávacího pole napsat například najdi mi sloveso, po kterém následuje podstatné jméno, Alpha tuto větu přeloží do CQL jako [tag="V.*"][tag="N.*"].

Nebo třeba najdi slovo „na“ následované lemmatem „hrad“, tato věta se automaticky přeloží na [lc="na"][lemma="hrad"]. Všimněte si, že slova, která chcete najít, musí být v uvozovkách, díky tomu bude jasné, jestli chcete najít například podstatné jméno tedy [tag="N.*"], nebo „podstatné jméno“, tedy [lc="podstatné"][lc="jméno"].

Jak citovat Alphu

Milička, J.: Alpha: Překladač z přirozeného jazyka do CQL. FF UK. Praha 2020. Dostupný z WWW: <http://www.alpha.korpus.cz>.