Nastavení

Toto je starší verze dokumentu!


Práce s korpusem Dialekt

Korpus Dialekt je přepisován na dvou úrovních - dialektologické a ortografické. Korpusové rozhraní KonText nám umožňuje přístup ke každé úrovni korpusu zvlášť i k oběma úrovním současně. Zobrazují se pak jako paralelní korpusy stojící vedle sebe. Jako primární si lze zvolit kteroukoli z úrovní.
Úroveň přepisu pro vyhledávání zvolíme tak, že z výchozího rozcestníku, který obsahuje seznam všech dostupných korpusů, vybereme štítek mluvený a pak úroveň, kterou si vybereme jako primární - buď dialektologickou pod názvem dialekt_dial nebo ortografickou pod názvem dialekt_ort. A na této úrovni pak již můžeme zadávat dotazy. Pokud chceme, můžeme si paralelně zobrazit i druhou úroveň, která se nám bude zobrazovat v rámci jednoho dotazu. Zvolíme si ji v sekci Zarovnané korpusy. Rozklikneme možnost Přidat korpus, kde se nám zobrazí jediná možnost, a to ta úroveň, která není zvolena jako primární. Klikneme na ni a objeví se nám další oddíl pro vyhledávání v samostatném rámečku, který lze pomocí modrého křížku vpravo opět zrušit. Po zadání dotazu se nám zobrazí výsledek ve dvou sloupcích. Levý podbarvený modře zobrazuje úroveň zvolenou jako primární. Pravý bez podbarvení zobrazuje úroveň druhou.
Další tipy pro vyhledávání v paralelních korpusech naleznete na stránce Specifika vyhledávání v paralelním korpusu.

Pokud si ve vyhledaných konkordancích chceme zobrazit údaje o mluvčím a nahrávce, klikneme na modrý název dokumentu, který je umístěn na každém řádku zcela vlevo. Pokud chceme, aby určité údaje o mluvčím nebo nahrávce byly zobrazeny v každém konkordančním řádku, zvolíme si je v menu v oddílu Zobrazení a Korpusová nastavení… ve sloupci Metainformace. Po zaškrtnutí se příslušné údaje objeví na každém konkordančním řádku zcela vlevo.

Pokud si chceme přehrát zvukovou stopu odpovídající přepisu, klikneme v konkordančním řádku na modrou hranatou závorku (ať už levou nebo pravou) a přehraje se nám příslušná část nahrávky.

Tato stránka bude v nejbližší době dále rozšiřována.

Související odkazy