AplikaceAplikace
Nastavení

Menu: Uložit

Formulář ukládání výsledku

Tato položka (lze využít též klávesové zkratky Shift + S na obrazovce s konkordancí) slouží k ukládání výsledků z korpusového rozhraní KonText. Funguje jako kontextová volba, což znamená, že ukládá ty informace, které jsou na aktuální obrazovce. Takto je možné uložit jak konkordanci, tak výpis kolokací nebo třeba frekvenční distribuci.

Uživatel může zvolit některý z dostupných formátů výstupu:

  • CSV (textový formát umožňující zachovat sloupcový charakter dat)
  • XLSX (formát užívaný pro tabulkové procesory, např. MS Excel)1)
  • XML (Extensible Markup Language)
  • TXT (prostý text v kódování UTF-8)
  • Vlastní (umožňuje zvolit formát i rozsah ukládaného výsledku)

V základním nastavení všechny volby (CSV, XLSX, XML i TXT) s výjimkou poslední možnosti ukládají pouze omezený vzorek konkordance nebo frekvenčního seznamu (prvních 50 řádků). Pokud chcete uložit všechny řádky daného výsledku, je třeba zvolit právě možnost Vlastní.

Další možností, jak předávat a citovat výsledky, je uložit si odkaz (URL) vedoucí přímo k výsledku. Po zadání tohoto odkazu do prohlížeče může kdokoli, kdo má přístup ke korpusům ČNK (a konkrétně ke korpusu, na němž byly výsledky vytvořeny), vyvolat stejný výsledek hledání. V situaci, kdy k hledání bylo použito mnoho po sobě následujících kroků a/nebo takových kroků, které jsou komputačně náročné, může vyvolání výsledku trvat i několik minut.


1)
Vícetabulkové frekvenční výsledky se nově exportují do Excelu do jednotlivých listů.