AplikaceAplikace
Nastavení

Korpus SYN verze 8

Název SYN verze 8
Pozice Počet pozic (tokenů) 5 391 362 082
Počet pozic (tokenů) bez interpunkce 4 499 370 372
Počet slovních tvarů (wordů) 12 039 781
Počet lemmat 8 684 133
Struktury Počet dokumentů 116 325
Počet textů 17 114 666
Počet vět 344 432 276
Další informace Referenční ANO
Reprezentativní NE (převažuje publicistika)
Rok zveřejnění 2019

Každý korpus SYN obsahuje vždy všechny synchronní psané korpusy řady SYN (viz popis celé řady SYN) zveřejněné do doby vzniku dané verze. Korpus SYN verze 8 tedy zahrnuje korpusy SYN2000, SYN2005, SYN2006PUB, SYN2009PUB, SYN2010, SYN2013PUB a SYN2015; kromě nich je však jeho součástí také publicistika z let 2010–2017, která je již součástí korpusů SYN verze 4, verze 5, verze 6 a verze 7 a také dosud nezveřejněná publicistika z roku 2018 v objemu přes 150 mil. slov.

Protože jsou všechny tyto složky navzájem disjunktní (tj. neobsahují stejné texty), je celková velikost korpusu SYN verze 8 dána součtem jejich velikostí, který činí 4,5 miliardy textových slov (tokenů bez interpunkce). Korpus SYN není reprezentativní; v jeho složení dominuje publicistika, což je důsledkem převahy rozsáhlých publicistických korpusů SYN2006PUB, SYN2009PUB, SYN2013PUB a publicistické složky z let 2010–2018.

Korpus SYN verze 8 je referenční, a zůstane tedy uživatelům neustále dostupný i po zveřejnění novějších verzí (je ovšem třeba upozornit na postupné zastarávání dodané strukturní a poziční anotace, které z referenčnosti zákonitě vyplývá). Jednotlivé verze korpusu SYN budou nadále zveřejňovány pravidelně každý rok s přírůstkem v podobě aktuálních publicistických dat, přičemž tento přírůstek bude označen hodnotou atributu <doc syn> rovnou verzi korpusu SYN, v níž se daný text objevil poprvé; například subkorpus odpovídající výše zmíněné dosud nezveřejněné publicistice tak lze ze SYN verze 8 vytvořit zadáním podmínky syn="v8".

Složení korpusu SYN verze 8

Referenční korpusy psaného jazyka (synchronní a obecné) v pořadí podle doby vzniku
korpus velikost (počet slov) lemmatizace morfologické značky rok zveřejnění charakteristika korpusu
SYN2015 100 mil. 2015 reprezentativní korpus, převažují texty z let 2010–2014
SYN2013PUB 935 mil. 2013 korpus publicistických textů z let 2005–2009
SYN2010 100 mil. 2010 reprezentativní korpus, převažují texty z let 2005–2009
SYN2009PUB 700 mil. 2010 korpus publicistických textů z let 1995–2007
SYN2006PUB 300 mil. 2006 korpus publicistických textů z let 1989–2004
SYN2005 100 mil. 2005 reprezentativní korpus, převažují texty z let 2000–2004
SYN2000 100 mil. 2000 reprezentativní korpus, převažují texty z let 1990–1999

Publicistika v SYN verze 8

Složení publicistické části korpusu SYN verze 8 pokrývá produkci hlavních celostátních deníků (Mladá fronta DNES, Lidové noviny, Právo, Hospodářské noviny, Blesk, Sport), regionálních deníků (především Deníky Bohemia a Moravia z produkce nakladatelství Vltava Labe Media) a nespecializovaných časopisů (Reflex, Respekt, Týden) v letech 1998–2018; celkový počet publicistických titulů se blíží 200. Následující grafy ukazují složení korpusu SYN podle hlavních textových typů v jednotlivých letech a nabízejí bližší pohled na složení publicistické části.

Složení korpusu SYN verze 8
Složení publicistické části korpusu SYN verze 8

Struktura a anotace korpusu SYN verze 8

Korpus SYN verze 8 je co do strukturace a anotace textů shodný se svými předchůdci: verzí 7, verzí 6, verzí 5 a verzí 4. Opírá se tudíž o hierarchii strukturních značek a jejich atributů a o klasifikaci textů podle korpusu SYN2015, až na dvě výjimky:

Jak citovat SYN verze 8

Křen, M. – Cvrček, V. – Čapka, T. – Čermáková, A. – Hnátková, M. – Chlumská, L. – Jelínek, T. – Kováříková, D. – Petkevič, V. – Procházka, P. – Skoumalová, H. – Škrabal, M. – Truneček, P. – Vondřička, P. – Zasina, A.: Korpus SYN, verze 8 z 12. 12. 2019. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2019. Dostupný z WWW: http://www.korpus.cz.

Hnátková, M. – Křen, M. – Procházka, P. – Skoumalová, H. (2014): The SYN-series corpora of written Czech. In Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'14), 160–164. Reykjavík: ELRA. ISBN 978-2-9517408-8-4.

Michal Křen, Olga Richterová, Michal Škrabal

Související odkazy