AplikaceAplikace
Nastavení

Korpus psaného jazyka

Korpus psaný (resp. korpus psaného jazyka) představuje dnes nejběžnější a nejpoužívanější typ korpusů. Jeho cílem je poskytnout vzorek úzu psaného jazyka (většinou se jedná o texty vytvořené i publikované v psané podobě) reprezentativní pro nějaký badatelský cíl (např. reprezentativní vzorek současné publicistiky, odborných jazykovědných textů apod.).

Velká obliba a rozšíření tohoto typu korpusů pramení především z pragmatických důvodů: psaný jazyk se díky dostupnosti elektronické sazby tiskovin a knih snadno získává, je třeba ho jen minimálně technicky zpracovávat (oproti jazyku mluvenému). Důsledkem toho je i fakt, že korpusy psaného jazyka jsou dosud většinou nejrozsáhlejší, a umožňují tak provádět i ty druhy jazykovědného výzkumu, které jsou náročné na objem dat.

Korpusy psaného jazyka se dělí

  1. na synchronní vs. diachronní (vs. panchronní)
  2. na žánrově vyvážené a specifické

Související odkazy