Nastavení

Toto je starší verze dokumentu!


Témata v sekci manuál:

 • Nástroje pro korpusovou práci
 • Tvorba dotazu a tématika související s úvodním formulářem
 • Výsledek, konkordanční seznam a možnosti jeho zobrazení, třídění
 • Ukládání výsledků (konkordance, frekvenční distribuce, kolokace atp.)
 • Kolokace - parametry zadávání, čtení výsledku (interpretace a statistika příjde asi jinam)
 • Frekvenční distribuce - typy distribucí, parametry, popis výsledku (interpretace příjde zase jinam)
 • Subkorpusy - tvoření, mazání (kde bude podmínka within?)
 • Filtry
 • Wordlist/Seznam slov
 • Promíchání a vzorky
 • Uživatelská nastevní - přihlášení (registrace), změna hesla, nastavení menu

Olžiny zápisky a poznámky

Dotaz v NoSketchEngine