AplikaceAplikace
Nastavení

Atribut prep

Atribut prep je pomocný syntaktický atribut, který u jmen řízených předložkou (v závislostních strukturách „technicky“ závislých na předložce) uvádí lemma předložky, a to i tehdy, když je jméno (substantivum, adjektivum, zájmeno, číslovka) součástí koordinace, která je sama „technicky“ závislá na předložce.

Hodnotou atributu prep může být pouze jednoslovná, primární předložka.

Atribut prep je v následující větě uveden za lomítkem:

Společně a shodně vzpomínali na dny/na a noci/na v zákopech/v .

Tomáš Jelínek