AplikaceAplikace
Nastavení

Calc: Korpusová kalkulačka

Korpusová kalkulačka ČNK byla vytvořena s cílem poskytnout praktický nástroj pro uživatele korpusů, který by jim pomohl řešit běžné statistické úlohy, s nimiž se v rámci svého výzkumu potýkají. Aplikace je v současnosti (říjen 2019) rozdělena do 7 modulů reprezentujících různé typy úloh:

  • určení konfidenčního intervalu jednotlivé frekvence pro účely její interpretace
  • porovnání frekvencí dvou slov v jednom korpusu
  • porovnání frekvencí dvou slov ve dvou korpusech
  • určení spolehlivosti analýzy vzorků
  • pořadí a doloženost skupin jevů v rámci konkordance (vzorku)
  • výpočet lexikální bohatosti na základě zTTR
  • určení korespondence délek n-gramů v různých jazycích

Aplikace je dostupná na adrese https://www.korpus.cz/calc/ a pro snadnější orientaci je opatřena kontextovou nápovědou, včetně popisů typických příkladů užití.

Aplikace Calc

Jak citovat Calc

Cvrček, V. : Calc: Korpusová kalkulačka. FF UK. Praha 2019. Dostupný z WWW: <http://www.korpus.cz/calc>.