AplikaceAplikace
Nastavení

Příkaz meet

Operátor meet je jedním z příkazů dotazovacího jazyka CQL. Jeho účelem je hledat dvojici slov v určitém kontextovém okně. Jeho využitelnost tak tkví především při hledání konkrétních bigramů nebo kolokací, jejichž jednotlivé členy se nacházejí v proměnlivé vzdálenosti.

Syntax

Obecné použití operátoru meet je:

(meet DOTAZ_1 DOTAZ_2 x y)

kde DOTAZ_1 a DOTAZ_2 jsou zastoupeny nějakým CQL výrazem, x a y jsou čísla krajních pozic, v nichž se slovo specifikované pomocí DOTAZ_2 může vyskytovat vzhledem ke slovu specifikovanému pomocí DOTAZ_1. Záporné hodnoty x a y označují pozice předcházející KWIC a kladné pak pozice za ním následující. Např. dotaz

(meet [lemma="rohlík"][lemma="máslo"] -3 3)

hledá všechny výskyty slov patřící k lemmatu máslo v okolí až třech pozic vlevo a třech pozic vpravo od lemmatu rohlík. V případě, že bychom chtěli hledat kolokát máslo pouze v pravém kontextu slova rohlík, museli bychom ve specifikaci dotazu pozměnit číselné hodnoty určující rozsah hledání např. na 1 a 3.

Oba dotazy je možné různě rozvíjet a kombinovat s ostatními operátory dotazovacího jazyka. Např. v podobě

(meet [lemma="rohlík"][lemma="máslo" | lemma="džem"] -3 3)

dotaz hledá v okolí lemmatu rohlík kolokát máslo nebo džem (můžou se vyskytovat i současně).

Výsledky

Výsledkem hledání pomocí operátoru meet je konkordance prvního výrazu (specifikovaného dotazem1), v jehož okolí se ve stanovené vzdálenosti nachází druhé specifikované slovo, tj. kolokát. Ten v konkordanci není nijak graficky označen.

Související odkazy