Nastavení

Toto je starší verze dokumentu!


Medium (med)

Strukturní atribut připojovaný většinou k jednotce <opus>. Charakterizuje celý text s ohledem na to, z jakého média pochází. Atribut med se používá téměř výlučně v korpusech psané češtiny řady SYN.

Seznak hodnot atributu med a jejich význam:

  • ALT - jiné
  • B - kniha
  • J - časopis
  • NET - internet
  • NPU - nepublikované texty
  • NWS - noviny
  • OC - příležitostné tiskoviny
  • STE - skripta
  • X - neurčené

Související odkazy