AplikaceAplikace
Nastavení

Idiom

Idiom je termín užívaný především v anglosaské lingvistice, a to ve dvou významech:

  1. styl vyjadřování charakteristický pro určitou osobu,
  2. jako označení takového ustáleného spojení alespoň dvou komponent, jehož význam není odvoditelný z významu daných částí (viz též frazém). V minulosti se jako vymezující rys idiomu často uváděla přítomnost obrazného pojmenování.

Související odkazy