Nastavení

Toto je starší verze dokumentu!


Genre (tematická oblast)

Genre je strukturní atribut, který vymezuje tematické (případně žánrové) zařazení textu v korpusu. Svojí obecností stojí tento atribut nejníž, blíže specifikuje hierarchicky vyšší textový typ a skupinu textových typů. Na základě příslušnosti textu k tematické oblasti je pak korpus vytvářen tak, aby byl vyvážený s ohledem na zvolený přístup k reprezentativosti.

Každý text, který do korpusu vstupuje, je opatřen lingvistickou anotací, která popisuje jeho vlastnosti. Ve struktuře korpusů řady SYN celému textu odpovídá jednotka <opus>1), s níž jsou asociovány různé strukturní atributy: autor, název díla, rok vydání apod.

Počínaje korpusem SYN2015 se atribut genre vztahuje k oborové literatuře a publicistice a odráží tematické zaměření textů. V dřívějších korpusech navíc sloužil k vymezení žánrů, jak jim rozumí klasická stylistika (např. CRM = detektivky, TRV = cestopisy, průvodce). Všechny hodnoty atributu genre jsou uvedeny ve speciálním seznamu.

Související odkazy

1)
S výjimkou korpusu SYN2000, kde mu odpovídá struktura <doc>.