AplikaceAplikace
Nastavení

Toto je starší verze dokumentu!


Genre (žánr/odborná oblast)

Genre (žánr) je strukturní atribut, který blíže specifikuje stylové a tématické zařazení textu v korpusu. Svojí obecností stojí tento atribut nejníž, blíže specifikuje hierarchicky vyšší textový typ a textovou skupinu. Na základě příslušnosti textu k žánru je pak korpus vytvářen tak, aby byl vyvážený s ohledem na zvolený přístup k reprezentativosti.

Každý text, který do korpusu vstupuje, je opatřen lingvistickou anotací, která popisuje jeho vlastnosti. Ve struktuře korpusů řady SYN celému textu odpovídá jednotka <opus>1), s níž jsou asociovány různé strukturní atributy: autor, název díla, rok vydání apod.

Stylovému a tematickému rozčlenění textů jsou věnovány tři atributy: txtype_group, txtype a genre, z nichž genre je nejméně obecný, zatímco txtype_group představuje nejobecnější klasifikaci. Genre tak představuje klasifikaci textů buď podle žánrů, jak jim rozumí klasická stylistika (např. LET = dopisy, TRV = cestopisy, průvodce), nebo podle odborné oblasti či tématu (např. ANT = antropologie, GGR = geografie). Všechny zkratky a jejich významy jsou uvedeny ve speciálním seznamu.

Nejpodrobnější žánrové členění je uplatněno v odborné literatuře, dále pak v beletrii. Publicistika žánrově blíže členěna zpravidla není.

Související odkazy

1)
S výjimkou korpusu SYN2000, kde mu odpovídá struktura <doc>.