AplikaceAplikace
Nastavení

Příkaz containing

Příkaz containing se používá v rámci dotazovacího jazyka pro omezení platnosti dotazu na určitou strukturu. Jedná se o příkaz svojí funkčností velmi podobný operátoru within, rozdíl najdeme pouze ve výsledku vyhládávání (v podobě KWICu).

Syntax

Chceme-li např. najít všechny věty, které obsahují slovo když a vykřičník, mezi nimiž jsou tři až šest slov, můžeme použít následující CQL dotaz:

<s /> containing [word="když"] []{3,6} [word="\!"]

Na levé straně operátoru containing ale nemusí stát pouze struktury (věta, dokument apod.), může zde být i jakkoli jinak specifikovaná sekvence pozic (např. slovesná fráze). Obecná syntax pro použití tohoto operátoru je totiž analogická operátoru within:

DOTAZ containing DOTAZ

Chceme-li tedy hledat sekvenci dvou sloves, mezi nimiž se v intervalu od 1 do 4 pozic vyskytuje číslovka, můžeme použít následující dotaz:

[pos="V"] []{1,4} [pos="V"] containing [pos="C"]

Negativní varianta příkazu má podobu containing! a hledá všude s výjimkou specifikované struktury.

Výsledek

Hlavní odlišností od operátoru within je fakt, že ve výsledné konkordanci je jako KWIC označena celá struktura, která je v dotazu specifikována před operátorem containing. V případě výše uvedeného příkladu [pos="V"] []{1,4} [pos="V"] containing [pos="C"] bude KWICu odpovídat celá sekvence od prvního k poslednímu slovesu obsahující číslovku (nikoli pouze číslovkový výraz, jak by tomu bylo v případě užití operátoru within).

Levý kontext KWIC Pravý kontext
výborně . Problémem je , že někteří lidé v týmu nepracují na 100 procent nebo nejsou ke své práci kompetentní . Byl bych moc rád ,
ke snu čtvrtému . Tento autobus , který pořád ti ujíždí , nyní dvakrát , jest tvůj velký balvan , který spočívá ti na duši .
je republikán , ale přemýšlel jsem . Možná že když obejdu pár domů a ukážu jim obvazy na hlavě a tu sádru , předplatí si
jsem Keva , jak mně jde na pomoc , kdybych potřeboval vystřídat . Oba jsme se upnuli na Bravo jedna a nespouštěli ho z očí
zúčastnilo 5895 lidí a 5092 bylo pro . Na internetu hlasovalo 647 lidí a 401 bylo pro . Stávající majitelé nabízejí k prodeji sto procent akcií
Všehrdy přírodním parkem Hřešihlavská . Hrad Krašov je z Kožlan vzdálen asi jedenáct kilometrů . Patří mezi nejstarší šlechtické hrady . Založil jej před rokem 1232

Související odkazy