AplikaceAplikace
Nastavení

Akviziční korpusy

Akviziční korpusy představují speciální typ jazykových korpusů, které slouží primárně pro studium procesů spojených s osvojováním řeči a s jejím vyučováním jako prvního i druhého jazyka. Poskytuje informace o užívání jazyka mluvčími (různého věku), kteří si ho dosud neosvojili na úrovni dospělého rodilého mluvčího.

Akviziční korpusy můžou mít podobu psaného korpusu i korpusu mluveného, jsou zaměřené na rodilé i nerodilé mluvčí (viz žákovské korpusy). Specifickým rysem některých akvizičních korpusů je tzv. chybová anotace naznačující, v jakých místech se mluvčí nebo pisatel odchýlil od běžného úzu nebo normy. Tyto odchylky jsou v rámci systému anotace klasifikovány a je podle nich pak možné vyhledávat.

V rámci ČNK jsou k dispozici korpusy SCHOLA2010, CzeSL-plain a CzeSL-SGT.

Související odkazy