Skrýt
Nastavení

Toto je starší verze dokumentu!


Treq

Aplikace Treq slouží k obousměrnému prohledávání česko-cizojazyčných a anglicko-cizojazyčných slovníků vytvořených automaticky na základě dat paralelního korpusu InterCorp. Lze v ní snadno a pohodlně vyhledávat možné překladové ekvivalenty či se inspirovat při hledání synonym.

Treq je webová aplikace (k jejímu užívání stačí internetový prohlížeč) a je dostupná bez registrace všem uživatelům na adrese treq.korpus.cz.

Nejdříve zvolíme výchozí jazyk, v němž je hledaný výraz, a cílový jazyk, do něhož jej chceme přeložit. Slovo můžeme zadat v konkrétním tvaru, v základním slovníkovém tvaru (Lemmata), lze vyhledávat i víceslovnou jednotku (Víceslovné), využít při hledání regulární výrazy (Regulární) nebo v dotazu nerozlišovat velikost písmen (A = a). Můžeme si také vybrat, zda má být výsledek založen na překladech beletristického jádra, jednotlivých kolekcí, nebo všech textů v InterCorpu (Omezit na:). Pak slovo zadáme (Dotaz:) a klikneme na Hledej. Výsledkem dotazu je seznam nalezených překladů zadaného slova, defaultně setříděných sestupně podle frekvence. Realizaci dané dvojice výrazů v kontextu si lze ověřit pomocí hypertextového odkazu, jimž jsou jednotlivé ekvivalenty opatřeny. Počet výskytů udávaný v rozhraní Treq a KonText se však může lišit – paralelní dotaz najde i konkordance, v nichž potenciální ekvivalent odpovídá jinému slovu.

Princip zarovnání

Originální a překladové texty jsou nejprve na základě statistických výpočtů zarovnány po slovech pomocí programu GIZA++1). Zarovnané dvojice slov jsou pak setříděny a sumarizovány. Výsledek automatické excerpce není nijak revidován, jako ukazatel relevance překladového ekvivalentu však může posloužit relativní frekvence příslušné dvojice slov. Čím častěji se ekvivalent zadaného slova vyskytl ve srovnání s ostatními ekvivalenty, tím větší je pravděpodobnost, že je funkční.

Obrázky aplikace

Zadávací formulář
Hledání v česko-anglické části
Hledání v česko-německé části

Související odkazy