Skrýt
Nastavení

Toto je starší verze dokumentu!


Genre_group (skupina oborů) – seznam hodnot

Strukturní atribut genre_group se nově objevuje v korpusu SYN2015, kde se vztahuje pouze na oborovou (dříve odbornou) literaturu. V rámci tří textových typů SCI, PRO a POP sdružuje příbuzné disciplíny do několika tradičně vymezovaných skupin. Pro doplňující textové typy ADM a MEM pak nabývá stejnojmenných hodnot, kdežto pro beletristické a publicistické texty zůstává neurčen (X).

  • HUM: humanitní vědy
  • SSC: sociální vědy
  • NAT: přírodní vědy
  • FTS: formální a technické vědy
  • ITD: interdisciplinární
  • ADM: administrativa
  • MEM: memoáry, autobiografie
  • X: neuvedeno