AplikaceAplikace
Nastavení

Toto je starší verze dokumentu!


Txtype_group (textová skupina)

Textová skupina (txtype_group) představuje v rámci strukturních atributů nejobecnější stylovou charakteristiku textu, která se objevuje v korpusech řady SYN (poprvé byl tento atribut explicitně použit v korpusu SYN2010). Atribut se připojuje ke strukturní jednotce <doc> nebo <opus> (celý text) a nabývá pouze tří hodnot:

  1. beletrie (FIC – zahrnuje textové typy NOV, COL, VER, SCR a X)
  2. oborová (dříve odborná) literatura (NFC – zahrnuje textové typy SCI, PRO, POP, ADM a MEM)
  3. publicistika (NMG – zahrnuje textové typy NEW a LEI)

Atribut txtype_group vznikl abstrakcí nad dříve nejvyšší jednotkou txtype, která nabývala v jednotlivých stylech vždy unikátních hodnot (specifické textové typy se objevovaly v beletrii, oborové literatuře i publicistice). Zavedením txtype_group jako samostatného strukturního atributu tak nedošlo k přidání nové informace, která by nebyla vyvoditelná z hodnot atributu txtype, jedná se spíše o pomůcku pro snadnější hledání a vytváření subkorpusů.

Související odkazy