AplikaceAplikace
Nastavení

Corpus SKRIPT2012

Corpus SKRIPT2012 is a learner corpus aiming at representing the written language of Czech pupils and students at elementarxy and secondary schools. It consists of transcripts of student's written assignments which were produced during their language classes. It contains 708,668 positions.

Citing SKRIPT2012

Šebesta, K. – Goláňová, H. – Jelínek, T. - Jelínková, B. – Křen, M. – Letafková, J. – Procházka, P. – Skoumalová, H.: SKRIPT2012: akviziční korpus psané češtiny – přepisy písemných prací žáků základních a středních škol v ČR. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2013. Available on-line: http://www.korpus.cz

See also