AplikaceAplikace
Nastavení

Toto je starší verze dokumentu!


Txtype (textový typ)

Text-type (txtype, textový typ) je jedním ze strukturních atributů, které se užívají v korpusech psané češtiny řady SYN. Charakterizuje text po stránce stylové na vyšší úrovni obecnosti než genre. Vzhledem k tomu, že hierarchicky vyšší jednotka - txtype_group - vznikla sloučením jednotlivých textových typů do makroskupiny (beletrie, odborná literatura a publicistika) představuje txtype základní třídění textů z hlediska registru.

Atribut txtype se připojuje ke strukturní jednotce <opus>, která odpovídá celému textu.

Jednotlivé textové typy jsou rozděleny podle toho, v jaké skupině textů se můžou objevovat. Nejčastěji užívanými textovými typy jsou NOV (=novel, román) a COL (=soubor povídek) pro beletrii, SCI (=vědeckonaučná literatura) a POP (=populárněnaučná literatura, též profesní a zájm. časopisy) pro odbornou literaturu. Publicistika spadá téměř celá do jediného textového typu PUB. Všechny hodnoty atributu txtype jsou uvedeny ve spciálním seznamu.

Související odkazy