AplikaceAplikace
Nastavení

Toto je starší verze dokumentu!


KWIC

KWIC je zkratka z angl. key word in context (klíčové slovo v kontextu), kterou se označuje hledaný výraz (nebo kombinace výrazů) v různě velkém kontextu. Český ekvivalent klíčové slovo je homonymní s termínem označujícím jednotky, které jsou svojí frekvencí v textu prominentní a slouží tedy jako základ analýzy (keyword).

Je to základní součást každé korpusové konkordance, většinou graficky odlišená od okolních (kontextových) slov. KWIC může v závislosti na typu dotazu reprezentovat jedno slovo nebo jejich kombinaci (n-gram).

Související odkazy