Skrýt
Nastavení

Toto je starší verze dokumentu!


Calc: Korpusová kalkulačka

Korpusová kalkulačka ČNK byla vytvořena s cílem poskytnout praktický nástroj pro uživatele korpusů, který by jim pomohl řešit běžné statistické úlohy, s nimiž se v rámci svého výzkumu potýkají. Aplikace je v současnosti (říjen 2019) rozdělena do 7 modulů reprezentujících různé typy úloh (porovnání frekvence dvou slov, zjištění míry spolehlivosti analýzy vzorku, pořadí významů lexému, lexikální bohatost atp.).

Aplikace je dostupná na adrese https://www.korpus.cz/calc/ a pro snadnější orientaci je opatřena kontextovou nápovědou, včetně popisů typických příkladů užití.