AplikaceAplikace
Nastavení

Vyhledávání v korpusu SKRIPT2012 a vytváření subkorpusů

Dotazy v korpusu SKRIPT2012 můžeme zadávat pomocí přístupu do korpusu přes webové rozhraní KonText.

Inspirací nám může být také korpus SCHOLA2010, viz Vyhledávání v korpusu SCHOLA2010 a vytváření subkorpusů.

Vytváření subkorpusů (pro přihlášené uživatele)

Jazykový materiál v korpusu SKRIPT2012 lze omezit podle toho, jaký cíl má naše vyhledávání. Uživatel si může podle různých kritérií (i podle jejich kombinací) vytvořit subkorpus, se kterým bude dále pracovat (subkorpus může zůstat uživateli po přihlášení nastaven v seznamu ostatních korpusů nebo subkorpusů). Podrobnosti o tvorbě subkorpusů můžete najít v manuálu k rozhraní KonText nebo v 7. lekci kurzu práce s ČNK.

Chceme-li vyhledávat v korpusu SKRIPT2012 pomocí KonTextu, zvolíme ve specializovaných korpusech korpus SKRIPT2012. Dole klikneme na položku Omezit hledání, objeví se nám zaškrtávací pole s tabulkami (nabídka je vytvořena podle Sociolingvistických a didaktických značek v korpusu SKRIPT2012). Jejich výběrem si můžeme dotaz omezit a vyhledat potřebné údaje. Jestliže si chceme vytvořit svůj subkorpus trvalého charakteru, postupujeme následujícím způsobem:

Př.: subkorpus – 2010 (texty z roku 2010)

Subkorpus si vytvoříme pomocí volby Subkorpusy → Vytvořit nový subkorpus v nabídce nahoře, v nové kartě v příslušném okénku vyplníme jméno subkorpusu, např. 2010.

V nabídnuté tabulce vybereme sociolingvistickou značku doc.temp a zaškrtneme 2010, potom dole pod tabulkami zvolíme Vytvořit subkorpus. Objeví se nám karta s přehledem vytvořených subkorpusů. Zpět k dotazu se vrátíme tak, že v nabídce nahoře klikneme na Dotaz → Nový dotaz. Vpravo vedle položky Korpus je nabídka Celý korpus spolu s názvy vytvořených subkorpusů: zvolíme subkorpus 2010 a zadáme do dotazovacího řádku příslušný dotaz, kterým chceme vyhledat potřebné údaje v příslušném subkorpusu.

Př.: subkorpus – žáci M z G (žáci-muži z gymnázií)

Postupujeme stejným způsobem jako v předchozím případě. V nabídce sociolingvistických údajů zaškrtneme u značky doc.sk_typ1 položku G a u doc.z_pohlavi položku M a nezapomeneme do kolonky Název nového subkorpusu napsat jeho jméno – např. žáci M z G, dole potvrdíme kliknutím na Vytvořit subkorpus.

Tímto způsobem můžeme kombinovat různé didaktické a sociolingvistické údaje a vytvářet si subkorpusy na úrovni dokumentu.

Vyhledávání v korpusu SKRIPT2012 podle podmínek

(typ dotazu CQL)

Postupujeme obdobně, jako je tomu u korpusu SCHOLA2010, viz Vyhledávání v korpusu SCHOLA2010 a vytváření subkorpusů.

V případech, kdy by se v dotazu objevily kulaté závorky (jsou v sociolingvistických značkách), je nutné použít před nimi zpětné lomítko:

[word=".*"] within <doc tx_cas="libovolný čas \(domácí práce\)"/>
případně takto:
[word=".*"] within <doc tx_cas="lib.*"/>

Nelze zapisovat bez něj:
[word=".*"] within <doc tx_cas="libovolný čas (domácí práce)"/>
[word=".*"] within <doc tr_gvicelete="prima (1)"/>
[word=".*"] within <doc tx_situace="společná inspirace (např. konkrétním textem či obrázkem)"/>

Hana Goláňová