AplikaceAplikace
Nastavení

Žalm 77

Paralelní korpus starších překladů žalmu 77 se zaměřením na starou rumunštinu

Korpus Žalm 77 je výsledkem projektu uskutečněného na podzim 2022, jehož cílem bylo zpracovat všechny starší rumunské verze žalmu 77 a zarovnat je s verzemi v řečtině a v církevní slovanštině. Korpus vytvořila Constanța Burlacu v rámci programu CLS INFRA Translational Access Fellowships s technickou podporou Ústavu Českého národního korpusu, zejména Davida Lukeše a Pavla Vondřičky. V každém z pramenů bylo zpracováno celkem 72 veršů, což dává celkem přibližně 10 tisíc tokenů. Zvláštní pozornost byla věnována zpracování a lingvistické anotaci rumunskojazyčného materiálu.

Korpus tvoří celkem 11 zdrojů (6 rumunských, 4 církevněslovanské, 1 řecký) zarovnaných do podoby paralelního korpusu. Texty lze prohledávat prostřednictvím webového rozhraní KonText buď jako jednojazyčné nebo jako paralelní (s libovolnou kombinací zdrojů a jazyků), například takto.

Podrobnosti včetně kontaktu na autorku jsou k dispozici na anglické verzi této stránky.