Nastavení

Toto je starší verze dokumentu!


Korpus korespondence Karla Havlíčka obsahuje kompletní soubor dopisů, které souvisejí s osobou Karla Havlíčka (1821–1856). Spisovatel je vždy buď autorem, nebo přímým či nepřímým adresátem dopisů: zařazeny jsou i listy adresované redakci novin a časopisů, které Havlíček řídil. Dopisy jsou psány různými jazyky (česky, německy, polsky, francouzsky aj.). Celý soubor zahrnuje 1 203 dokumentů z let 1831–1856. Celkový rozsah korpusu je přibližně 500 tisíc slov.

Přepis textů probíhal formou transliterace, je zachován původní pravopis. Korpus není lemmatizován ani morfologicky značkován. Značeny jsou následující strukturní jednotky a metainformace: