Skrýt
Nastavení

Toto je starší verze dokumentu!


Manuál rozhraní KonText

Na rozdíl od dřívějšího rozhraní NoSketchEngine má rozhraní KonText horizontálně umístěné menu. Položky jsou v něm setříděné ve dvou úrovních. Hlavní funkce jsou k nalezení v hierarchicky vyšší úrovni: ta je dostupná, kdykoli je možné danou funkcionalitu uplatnit. Hierarchicky nižší úroveň pak reprezentuje rychlé, podrobnější nebo speciálnější volby. Jak s rozhraním pracovat, podrobně popisuje základní kurz.

Konkordance slova kuriozita v rozhraní KonText

Rozhraní KonText je open-source aplikace vyvíjená v rámci ÚČNK FF UK pod licencí GPL 2. Přehled verzí najdete na specializované stránce nebo přímo v repozitáři GitHub.

Struktura hlavního menu

První dvě položky hlavního menu provádějí akce, které se nevztahují ke konkrétnímu zvolenému korpusu nebo vyhledané konkordanci, ale umožňují zadávat dotazy, organizovat korpusy a vytvářet subkorpusy. Zbylé položky menu (s výjimkou nápovědy) jsou kontextově založené – pracují s vybraným korpusem či dodatečně upravují nebo vyhodnocují položený dotaz.

  • Nový dotaz
  • Předchozí dotazy
  • Seznam slov
  • Dostupné korpusy
  • Mé subkorpusy
  • Vytvořit nový subkorpus
  • CSV
  • XLSX
  • XML
  • TXT
  • Vlastní
  • Aktuální konkordance
  • Třídění
  • Promíchat
  • Vzorek
  • Popis dotazu
  • Archivovat dotaz
  • Zpět
  • Pozitivní
  • Negativní
  • Lemmata
  • Slovní tvary
  • Dokumenty
  • Typy textů
  • Vlastní
  • Vlastní
  • KWIC/Věta
  • Korpusová nastavení
  • Obecné volby zobrazení
  • Jak citovat korpus
  • Klávesové zkratky
  • Uživatelská příručka

Specifikům hledání v paralelních korpusech se věnuje zvláštní lekce našeho kurzu.

Další aplikace

Kromě KonTextu jsou uživatelům na portálu www.korpus.cz k dispozici i další nástroje. Jejich stručný popis je k dispozici na těchto stránkách:

Případné potíže a nejasnosti v používání nástrojů ČNK je také možné kdykoli konzultovat v on-line foru Poradna ČNK (registrace nutná).