Nastavení

Přehled verzí rozhraní KonText

Korpusový manažer KonText slouží pro všeobecnou práci s korpusy ČNK. Popis funkcí rozhraní KonText je dostupný v manuálu, podrobnější návod, jak využívat všech jeho možností najdete v kurzu práce s ČNK.

KonText je rozšířenou a graficky upravenou verzí původní aplikace NoSketch Engine, vyvíjenou v ÚČNK FF UK a na ÚFAL MFF UK pod licencí GPL 2 (hlavním vývojářem je Tomáš Machálek). Stejně jako NoSketch Engine používá i KonText jako výpočetní server program Manatee.

V tomto přehledu verzí vývoje KonTextu uvádíme pouze zásadnější změny, které můžou být zajímavé pro koncového uživatele. Úplný přehled všech změn a oprav je k dispozici v příslušném repozitáři na serveru GitHub, odkud je možné stáhnout zdrojové kódy aplikace.

Verze 0.9.0

Datum zveřejnění: 26. 9. 2016

 • podpora zobrazování syntaktických struktur
 • asynchronní vytváření subkorpusu, u paralelních korpusů navíc s možností vzít v úvahu (ne)existenci zarovnání
 • při vytváření subkorpusu a specifikaci metainformací přidán „našeptávač“ možných hodnot daného atributu, jestliže jich pro zobrazení zůstává příliš mnoho;
 • zobrazování pozičních atributů v konkordanci při přejetí myší (tzv. mouse-over)
 • přechod mezi stránkami konkordance bez opětovného načítání stránky
 • ukládání výsledků frekvenční distribuce a kolokační analýzy do cache pro rychlejší přesun mezi stránkami
 • podpora pro přejmenovávání a mazání skupin konkordančních řádek
 • podpora zobrazování čísel řádků v konkordanci

Verze 0.8.0

Datum zveřejnění: 8. 3. 2016

 • podpora pro manualní rozřazování konkordančních řádek do skupin (označených čísly)
 • výpočet i.p.m. u subkorpusů (na kliknutí)
  • předchozí verze počítala i.p.m. v některých případech z celého korpusu, což mohlo být matoucí
 • subkorpus lze vytvořit pomocí podmínek na různé struktury (např. <speaker sex="male" /> a <session id="foo.+" />)
 • drobečková navigace ukazující postup při práci na dotazu

Verze 0.7.0

Datum zveřejnění: 5. 10. 2015

 • nová komponenta pro hledání korpusu a jeho výběr
 • přepracované menu Nastavení
 • zjednodušení uživatelské práce s rozhraním (např. přidání zarovnaného korpusu)